settings icon
share icon
Vraag

Hoe kan ik weten of iets een zonde is?

Antwoord


Aan deze vraag zijn twee verschillende aspecten verbonden. (1) Er zijn dingen die de Bijbel uitdrukkelijk als zonden aanmerkt. Voorbeelden hiervan zijn onder andere Spreuken 6:16-19; Galaten 5:19-21; 1 Korintiërs 6:9-10. Er kan geen twijfel over bestaan dat de genoemde activiteiten volgens deze Schriftteksten zondig zijn, dat wil zeggen dingen die God niet kan goedkeuren. Het gaat om moord, overspel, liegen, stelen, enzovoorts. Er bestaat geen twijfel over dat de Bijbel dergelijke zaken als zonden bestempelt.

Het wordt moeilijker wanneer we willen bepalen wat zondig is op gebieden die de Bijbel niet rechtstreeks bespreekt. Wanneer de Bijbel een bepaald onderwerp niet behandelt, dan hebben we in Gods Woord enkele algemene principes ter beschikking die ons kunnen leiden.

(a) Wanneer er geen specifieke vermelding in de Bijbel bestaat, dan is het goed om jezelf niet de vraag te stellen of het verkeerd is, maar of het ongetwijfeld goed is. De Bijbel vertelt ons bijvoorbeeld om “iedere gelegenheid te benutten” (Kolossenzen 4:5). We hebben maar weinig dagen hier op aarde beschikbaar en deze zijn allemaal dierbaar, in verhouding tot de eeuwigheid, en dus zouden we nooit tijd moeten verspillen aan zelfzuchtige dingen, maar zouden we onze tijd moeten besteden aan “goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort” (Efeziërs 4:29).

(b) Een goede proef is de volgende: bepaal of je God op een eerlijke manier, met een goed geweten, kunt vragen om deze bepaalde activiteit te zegenen en om deze voor Zijn eigen goede doeleinden te gebruiken. "Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God" (1 Korintiërs 10:31). Als er ruimte voor twijfel bestaat over de vraag of deze activiteit God al dan niet zal behagen, dan kan deze het beste worden opgegeven. "Alles wat niet uit geloof voortkomt is zondig" (Romeinen 14:23).

(c) We moeten niet vergeten dat onze lichamen, net als onze zielen, zijn vrijgekocht en aan God toebehoren. "Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam en met uw geest, die van God zijn" (1 Korintiërs 6:19,20). Deze grote waarheid zou een werkelijke betekenis moeten hebben voor alles wat we doen en wat we met onze lichamen van plan zijn.

(d) We moeten onze handeling niet alleen in relatie tot God evalueren, maar ook in relatie tot de gevolgen die ze voor onze familie, vrienden en andere mensen in het algemeen hebben. Zelfs als iets ons niet zelf persoonlijk kwaad zal berokkenen, is het toch verkeerd als dit iemand anders op een schadelijke manier beïnvloedt. "Vlees, wijn of iets anders waaraan uw broeder of zuster aanstoot neemt, kunt u beter laten staan… Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen" (Romeinen 14:21; 15:1).

(e) Tenslotte moeten we in het achterhoofd houden dat Jezus Christus onze Heer en Redder is en dat we niets anders moeten toestaan om de prioriteit over te nemen die wij toekennen aan de afstemming van onze levens naar Zijn wil. Geen enkele gewoonte, geen enkel verzetje en geen enkele ambitie mag een buitensporige invloed op onze levens hebben – alleen Christus heeft dat gezag. "Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen" (1 Korintiërs 6:12). "Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus." (Kolossenzen 3:17)

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Hoe kan ik weten of iets een zonde is?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries