settings icon
share icon
Vraag

Is het in sommige gevallen Gods wil dat gelovigen ziek zijn?

Antwoord


De Bijbelse doctrine ten aanzien van de soevereiniteit van God zegt dat God almachtig over allen en alles is. Hij heeft volledige controle over alle dingen – in het verleden, het heden en de toekomst – en niets gebeurt buiten Hem om. Alles wat geschiedt wordt ofwel door Hem teweeggebracht, of Hij laat het gebeuren zonder in te grijpen. Maar iets laten gebeuren en iets veroorzaken zijn twee verschillende dingen. Zo kon God bijvoorbeeld de volmaakte, zondevrije Adam en Eva scheppen, en hen vervolgens toestaan om tegen Hem in opstand te komen. Hij was niet de oorzaak van hun zonde en Hij had hen daar zeker van kunnen weerhouden. Maar Hij verkoos dat niet te doen om Zijn volmaakte plan ten uitvoer te brengen. Die opstandigheid veroorzaakte allerlei kwaad, kwaad dat niet door God veroorzaakt werd, maar dat van Hem mocht bestaan.

Ziekte is een verschijningsvorm van de twee algemene vormen van kwaad – moreel en natuurlijk. Moreel kwaad is de onmenselijkheid van de ene mens tegen de andere. Natuurlijk kwaad bestaat uit dingen zoals natuurrampen en lichamelijke ziekte. Het kwaad zelf is een vervorming van iets dat oorspronkelijk goed was, maar nu iets mist. In het geval van ziekte, ontbreekt de goede gezondheid. Het Griekse woord voor kwaad, ponerous, brengt feitelijk een kwaadaardigheid tot uitdrukking; iets dat een goede en gezonde staat aantast.

Toen Adam zondigde, veroordeelde hij de hele mensheid om de gevolgen van die zonde te ondergaan. Een daarvan is ziekte. Romeinen 8:20-22 zegt: “Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt.” God — Degene die de schepping aan zinloosheid “heeft onderworpen” na de zondeval — heeft een plan waarmee de schepping uiteindelijk bevrijd zal worden van haar slavernij aan de zonde, zoals Hij ons ook van die slavernij bevrijdt door Christus.

Tot die dag gebruikt God ziekte en ander kwaad om Zijn soevereine doel tot stand te brengen, Zichzelf te verheerlijken en Zijn heilige naam te verheffen. Soms geneest Hij ziekte op wonderbaarlijke wijze. Jezus trok door Israël terwijl Hij allerlei ziektes en kwalen genas (Matteüs 4:23) en zelfs Lazarus uit de doden opwekte nadat hij door ziekte gestorven was. In andere gevallen gebruikt God ziekte als een tuchtigingsmiddel of als een oordeel over zonde. In het Oude Testament werd koning Uzzia getroffen met huidvraat (2 Kronieken 26:19-20). Nebukadnessar werd door God tot waanzin gedreven tot hij begreep dat “de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat” (Daniël 4). Herodes werd geveld en door wormen opgegeten, omdat hij zichzelf Gods glorie aanmatigde (Handelingen 12:21-23). En er is minstens één geval waarin God ziekte – blindheid – toestond, niet als een straf voor zonde, maar om Zichzelf en Zijn machtige werk te openbaren door middel van die blindheid (Johannes 9:1-3).

Wanneer ziekte ontstaat, is dat wellicht niet het resultaat van Gods directe tussenkomst in ons leven, maar juist het resultaat van onze afvallige wereld, afvallige lichamen en slechte gezondheid en levenskeuzes. En hoewel er Bijbelse aanwijzingen zijn dat God wil dat wij in goede gezondheid verkeren (3 Johannes 2), worden alle ziektes en kwalen door Hem toegestaan ten behoeve van Zijn doelen, of we ze nu begrijpen of niet.

Ziekte is zeker het gevolg van de zondeval, maar God heeft alles zeer beslist onder controle, en Hij bepaalt inderdaad hoe ver het kwaad mag komen (zoals Hij ook deed met Satan en de beproevingen van Job – Satan mocht die grenzen niet overschrijden). Hij zegt ons meer dan vijftig keer in de Bijbel dat Hij almachtig is, en het is wonderbaarlijk om te zien hoe Zijn soevereiniteit samenkomt met de keuzes die wij maken (zowel goed als slecht) om Zijn volmaakte plan ten uitvoer te brengen (Romeinen 8:28).

Gelovigen, die in dit leven lijden door ziekte, kwalen en/of aandoeningen, kunnen veel onzekerheid hebben over de vraag waarom God hun ziekte toestaat. Maar die onzekerheid kan verzacht worden door de wetenschap dat zij God kunnen verheerlijken door middel van hun lijden. Gods plan zullen ze wellicht niet werkelijk kunnen begrijpen totdat ze in Zijn nabijheid zijn in de eeuwigheid. Op dat moment zullen alle vragen beantwoord worden, of misschien beter gezegd, de vragen zelf zullen ons dan geen zorg meer zijn.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Is het in sommige gevallen Gods wil dat gelovigen ziek zijn?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries