settings icon
share icon
Vraag

Moet voor de communie/het avondmaal/het breken van het brood wijn of druivensap gebruikt worden?

Antwoord


Het is onder Christenen een terechte vraag of het aanvaardbaar is om wijn aan te bieden (en/of aan te nemen) tijdens de communie of het avondmaal. Maar wanneer we dit onderwerp bestuderen, moeten we niet uit het oog verliezen waar het hier in bredere zin om gaat, namelijk datgene wat de vloeistof in de beker vertegenwoordigt: het vergoten bloed van onze Heer en Verlosser, waarmee Hij het Nieuwe Verbond gesloten heeft.

Eerst een overzicht betreffende het onderwerp “wijn” in de Schrift. Dat er ten tijde van het Oude Testament wijn gedronken werd, is overduidelijk. We zien het eerste gebruik (of misbruik) van wijn toen Noach dronken werd en zonder kleren aan in zijn tent ging liggen (Genesis 9:21). Later lezen we dat koning Melchisedek wijn laat opdienen aan Abram (Genesis 14:17-18). In Exodus 29:40 gebiedt God het gebruik van wijn als onderdeel van het offersysteem. Toen David tot koning gemaakt werd, feestten zijn manschappen drie dagen lang met voedsel en wijn (1 Kronieken 12:38-40). In Psalm 104:15 lezen we zelfs dat God wijn laat maken die “het mensenhart verheugt”. We hebben ook de belofte dat de HEER ooit een rijkelijk feestmaal voor Zijn volk zal aanrichten waarbij “belegen wijnen” geschonken zullen worden (Jesaja 25:6).

In het Nieuwe Testament liet Jezus als eerste wonder dat Hij verrichtte, water in wijn veranderen bij de bruiloft te Kana (Johannes 2:1-11). En niet alleen dronk onze Heer ook Zelf wijn (Lucas 7:34) maar Hij zei ook dat Hij in de hemel wijn met ons zou drinken (Matteüs 26:29). Verder gaf de apostel Paulus aan Timoteüs aanwijzingen om wijn te drinken in plaats van “alleen maar water” om zijn maag beter te maken (1 Timoteüs 5:23).

(Ongeacht de veelvuldige verwijzingen naar wijn in de Bijbel, is het duidelijk dat dronkenschap nooit acceptabel is. Efeziërs 5:18 zegt dit heel bondig: “Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen”.)

Dus de voorstanders van het drinken van wijn bij de communie of het avondmaal hebben de Schrift ter beschikking tot ondersteuning van hun standpunt, en de bovengenoemde voorbeelden (met uitzondering van Noach) geven aan hoe wijn, wanneer correct en met mate gebruikt, inderdaad een goede zaak kan zijn.

Degenen die vinden dat wijn niet gebruikt zou moeten worden, hebben ook een paar steekhoudende argumenten. En ook zij kunnen verwijzen naar de Schrift. Zie bijvoorbeeld de waarschuwingen tegen wijn in Spreuken 4:17; 20:1 en 23:29-32. En in Leviticus 10:9 zegt de HEER tegen Aäron dat hij en zijn zonen geen wijn mochten drinken voor ze naar de Ontmoetingstent kwamen, anders zouden zij sterven.

Wijn of druivensap bij het avondmaal? Er is geen concrete Bijbelse regel die zegt dat een van beide de voorkeur heeft of meer aanvaardbaar is. Feitelijk benoemen de verzen die over het Laatste Avondmaal gaan, zelfs nooit “wijn” of “druivensap”; ze verwijzen simpelweg naar “de beker”. Maar er zijn enkele praktische zaken om in overweging te nemen. Als de aanwezigheid van alcohol op enigerlei wijze een afleiding veroorzaakt, dan is dat een gegronde reden tot bezorgdheid. Geen enkele kerk wil zien gebeuren dat iemand niet deelneemt aan de communie/het avondmaal omdat hij of zij een overtuiging heeft tegen het gebruik van alcohol. De aanwijzing van Christus aan de Kerk was: “Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om Mij te gedenken” (1 Korintiërs 11:25). Het zou jammer zijn als de aanwezigheid van wijn er de oorzaak van zou zijn dat iemand zich niet kan richten op Christus’ gebod, en daardoor dit gebod niet zou naleven.

Er staat nergens in Gods Woord een eis die betrekking heeft op de mate van gisting van de vloeistof in de beker. Maar als iemand een krachtige overtuiging heeft over de wijze waarop de Verlosser het best geëerd kan worden, dan is het prima wanneer die persoon zich aan die overtuiging houdt. Maar we moeten erop bedacht blijven dat we niet vergeten waar de beker voor staat, en mogen een broeder of zuster in Christus niet veroordelen in zaken die een persoonlijke mening betreffen.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Moet voor de communie/het avondmaal/het breken van het brood wijn of druivensap gebruikt worden?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries