settings icon
share icon
Vraag

Wie is God? Wat is God? Hoe kunnen we God kennen?

Antwoord


Wie is God? – Het feit
Het feit dat God bestaat is zo overduidelijk, zowel wanneer je kijkt naar de schepping en naar het geweten van de mens, dat de Bijbel de atheïst een “dwaas” noemt (Psalm 14:1). Bij gevolg probeert de Bijbel ook nooit het bestaan van God te bewijzen. De Bijbel gaat uit van Zijn bestaan vanaf het eerste begin (Genesis 1:1). Wat de Bijbel wel openbaart is de aard, het karakter en het werk van God.

Wie is God? – De definitie
Op een juiste manier denken over God is van het grootste belang, want een onjuist idee over God is afgoderij. In Psalm 50:21 berispt God de goddeloze met deze beschuldiging: “Gij beeldt u in, dat Ik geheel en al ben als gij”. Om te beginnen is een goede samenvattende omschrijving van God: “de Allerhoogste; de Schepper en Heerser van al wat bestaat, de Eeuwige die volmaakt is in macht, goedheid en wijsheid.”

Wie is God? – Zijn aard
Van sommige dingen over God weten we dat ze waar zijn om één reden: in Zijn genade heeft Hij zich er toe verwaardigd om enkele van Zijn eigenschappen aan ons te openbaren. God is Geest, per definitie ontastbaar (Johannes 4:24). God is Eén, maar Hij bestaat als drie Personen – God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest (Matteüs 3:16-17). God is onvergankelijk (1 Timoteüs 1:17), onvergelijkbaar (2 Samuel 7:22) en onveranderlijk (Maleachi 3:6). God is overal (Psalm 139:7-12), weet alles (Matteüs 11:21) en heeft alle macht en zeggenschap (Efeziërs 1; Openbaring 19:6).

Wie is God? – Zijn karakter
Hier volgen enkele van Gods karakteristieken zoals ze in de Bijbel geopenbaard worden: God is rechtvaardig (Handelingen 17:31), liefhebbend (Efeziërs 2:4-5), waarheidsgetrouw (Johannes 14:6) en heilig (1 Johannes 1:5). God toont erbarmen (2 Korintiërs 1:3), barmhartigheid (Romeinen 9:15) en genade (Romeinen 5:17). God veroordeelt de zonde (Psalm 5:6) maar schenkt ook vergeving (Psalm 130:4).

Wie is God? – Zijn werk
Wij kunnen God niet begrijpen zonder naar Zijn werken te kijken, want wat God doet, komt voort uit wie Hij is. Hier is een verkorte lijst van Gods werken in het verleden, het heden en de toekomst: God schiep de wereld (Genesis 1:1; Jesaja 42:5); Hij houdt actief de wereld in stand (Kolossenzen 1:17); Hij brengt Zijn eeuwige plan ten uitvoer (Efeziërs 1:11) hetgeen de verlossing van de mens van de vloek van zonde en dood inhoudt (Galaten 3:13-14); Hij trekt mensen tot Christus (Johannes 6:44); Hij berispt Zijn kinderen (Hebreeën 12:6) en Hij zal de wereld veroordelen (Openbaring 20:11-15).

Wie is God? – Een relatie met Hem
In de Persoon van de Zoon werd God vlees (Johannes 1:14). De Zoon van God werd de Mensenzoon en is daarmee de “brug” tussen God en mens (Johannes 14:6; 1 Timoteüs 2:5). Alleen door de Zoon kunnen wij vergiffenis van zonden (Efeziërs 1:7), verzoening met God (Johannes 15:15; Romeinen 5:10) en eeuwige verlossing (2 Timoteüs 2:10) ontvangen. In Jezus Christus “is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig” (Kolossenzen 2:9). Dus om werkelijk te weten wie God is, hoeven we alleen maar naar Jezus te kijken.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wie is God? Wat is God? Hoe kunnen we God kennen?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries