settings icon
share icon
Vraag

Moeten Christenen de wetten van het land gehoorzamen?

Antwoord


Romeinen 13:1-7 stelt: "Ieder mens moet zich schikken naar de gezagdragers die boven hem staan. Want alle gezag komt van God; ook het bestaande gezag is door God ingesteld. Wie zich dus tegen het gezag verzet, verzet zich tegen Gods verordening, en wie dit doet, roept een vonnis over zich af. Voor de overheid hoef je niet bang te zijn bij een goede daad, maar wel bij een slechte. Wilt u zonder vrees voor het gezag leven, doe dan het goede, en het gezag zal u prijzen. Want de overheid staat in dienst van God, voor uw welzijn. Doet u echter het kwade, dan moet u vrezen; zij draagt het zwaard niet voor niets. Zij staat in dienst van God om aan de boosdoener zijn verdiende straf te geven. Daarom is het nodig dat u zich naar haar schikt, niet alleen uit vrees voor straf, maar ook ter wille van een goed geweten. Om dezelfde reden betaalt u ook belasting; de beambten staan in dienst van God, en wijden daaraan al hun aandacht. Geef ieder wat hem toekomt: belasting en tol aan wie u belasting en tol verschuldigd bent, ontzag en eerbied aan wie ontzag en eerbied toekomen.”

Deze passage maakt het overvloedig duidelijk. We moeten de overheid die God boven ons heeft geplaatst gehoorzamen. God schiep de overheid om orde tot stand te brengen, om kwaad te bestraffen en om rechtvaardigheid te bevorderen (Genesis 9:6; 1 Korintiërs 14:33; Romeinen 12:8). We moeten de regering op alle gebieden gehoorzamen: belasting betalen, regels en wetten gehoorzamen, respect tonen, enzovoorts. Als we dat niet doen, dan tonen we uiteindelijk geen respect voor God, omdat Hij degene is die deze regering boven ons heeft geplaatst. Toen de apostel Paulus Romeinen 13:1-7 schreef stond hij onder het gezag van Rome, in de tijd van Nero, misschien wel de meest boosaardige van alle Romeinse Keizers. En toch erkende Paulus het gezag van de regering over hem. Hoe zouden wij dan minder dan dat kunnen doen?

De volgende vraag is: “Kan er ooit een moment zijn waarop wij ongehoorzaam aan de wet mogen of moeten zijn?” Het antwoord op deze vraag kan in Handelingen 5:27-29 worden gevonden: "Ze namen hen dus mee en brachten hen voor het Sanhedrin. De hogepriester vroeg hun: ‘Hebben we u niet ten strengste verboden onderricht te geven met een beroep op deze naam? Toch is Jeruzalem door uw toedoen vol van uw leer; u wilt zeker het bloed van die man op ons laten neerkomen?’ Daarop gaf Petrus namens de apostelen ten antwoord: ‘God moet men meer gehoorzamen dan de mensen'." Hierin kunnen we duidelijk zien dat wij verplicht zijn om de wetten van het land te gehoorzamen zolang ze niet strijdig zijn met de wetten van God. Zodra de wetten van het land strijdig zijn met Gods geboden, dan horen wij ongehoorzaam te zijn aan de wetten van het land en gehoorzaam te zijn aan Gods wet. Maar zelfs in dat geval moeten we het gezag van de overheid over ons aanvaarden. Dit wordt aangetoond door het feit dat Petrus en Johannes niet protesteerden toen zij zweepslagen ontvingen, maar zich in plaats daarvan verheugden over het feit dat ze pijn leden omdat ze God gehoorzaamden (Handelingen 5:40-42).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Moeten Christenen de wetten van het land gehoorzamen?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries