settings icon
share icon
Vraag

Moet een Christen zich inzetten voor wereldvrede?

Antwoord


Wereldvrede is een prachtig ideaal, dat alleen gerealiseerd kan worden wanneer Jezus terugkeert (Openbaring 21:4). Tot die tijd zal het nooit over de gehele wereld vrede zijn. Jezus zei, dat tot de dag van Zijn wederkomst er “oorlogen en oorlogsdreiging” zullen zijn, en dat “het ene volk tegen het andere ten strijde [zal] trekken en het ene koninkrijk tegen het andere” (Matteüs 24:6-7). Er is in de wereldgeschiedenis nog nooit een tijd geweest dat er niet ergens iemand aan het vechten was met iemand anders. Of dat nu een wereldoorlog was waar tientallen landen bij betrokken waren, of een plaatselijke schermutseling tussen stammen en clans: mensen zijn altijd met elkaar in oorlog geweest.

Ons inzetten voor wereldvrede, terwijl we weten dat mensen die nooit tot stand zullen kunnen brengen (wat ze ook doen) is geen Bijbelse bezigheid. Hoewel het zeker wel gepast is voor Christenen om schenkingen te doen aan liefdadigheid, verdraagzaamheid na te streven en te delen met anderen, moeten we dat doen in de naam van Jezus en in het besef dat alleen Hij de Brenger van wereldvrede zal zijn. Totdat elke knie zich buigt en elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is (Filippenzen 2:10-11), kan er geen ware en duurzame vrede zijn. Tot die tijd moeten Christenen er naar streven om “in vrede te leven met allen en een heilig leven [te leiden]; wie dat niet doet zal de Heer niet zien” (Hebreeën 12:14).

Als Christenen moeten we vredelievendheid nastreven in plaats van conflicten, en beseffen dat door ons eigen handelen een totale vrede nooit bereikt zal worden vanwege de gevallen toestand van de mens. Ons vertrouwen blijft in God en Jezus Christus, de Vredevorst. Totdat Hij komt om de wereld te vernieuwen en werkelijke vrede te brengen, zal wereldvrede niet meer zijn dan een droom. Onze belangrijkste taak is anderen te overtuigen van hun behoefte aan de Verlosser, Die de Enige is Die vrede tussen mensen en God tot stand kan brengen. “Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus” (Romeinen 5:1). Dat is dus de manier waarop wij kunnen werken aan wereldvrede – door de boodschap van vrede met God aan de wereld te brengen: verzoening met God door Christus (2 Korintiërs 5:20).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Moet een Christen zich inzetten voor wereldvrede?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries