settings icon
share icon
Vraag

Wat is de vrucht van de Heilige Geest?

Antwoord


Galaten 5:22-23 vertelt ons: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing...” De vrucht van de Heilige Geest is het gevolg van de rol die de Heilige Geest in het leven van een Christen inneemt. De Bijbel maakt duidelijk dat iedereen de Heilige Geest ontvangt op het moment waarop hij of zij in Jezus Christus gelooft (Romeinen 8:9, 1 Korintiërs 12:13, Efeziërs 1:13-14). Een van de belangrijkste doelen van de komst van de Heilige Geest in het leven van een Christen is de verandering van dat leven. Het is de taak van de Heilige Geest om ons aan te passen aan de gelijkenis van Christus, waardoor we meer op Hem gaan lijken.

De vrucht van de Heilige Geest staat in schril contrast met de daden van de zondige aard in Galaten 5:19-21: “Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.” Galaten 5:19-21 beschrijft hoe mensen zich (in zekere mate) gedragen als zij Christus niet kennen en dus niet onder de invloed staan van de Heilige Geest. Onze zondige, vleselijke aard brengt bepaalde vruchten voort (Galaten 5:19-21), en de Heilige Geest brengt bepaalde vruchten voort (Galaten 5:22-23).

Het Christelijke leven is een strijd tussen de daden van de zondige aard en de vrucht van de Heilige Geest. Als gevallen menselijke wezens zitten wij nog steeds gevangen in een lichaam dat zondige dingen verlangt (Romeinen 7:14-25). Als Christenen hebben we de Heilige Geest die Zijn vrucht in ons voortbrengt en is de kracht van de Heilige Geest voor ons beschikbaar om de daden van de zondige aard te overwinnen (2 Korintiërs 5:17; Filippenzen 4:13). Een Christen zal nooit volledig in staat zijn om altijd de vrucht van de Geest aan de dag te leggen. Maar het is een van de doelen van het Christelijke leven om de Heilige Geest op een progressieve manier toe te staan om steeds meer van Zijn vrucht in onze levens voort te brengen – en om de Heilige Geest toe te staan om de tegenwerkende zondige verlangens te overwinnen. De vrucht van de Geest is hoe God wil dat onze levens eruit zien... en met de hulp van de Heilige Geest is dat mogelijk!

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is de vrucht van de Heilige Geest?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries