settings icon
share icon
Vraag

Kunnen vrouwen als diakens dienen in de kerk?

Antwoord


De Schrift is niet geheel duidelijk over de vraag of vrouwen kunnen dienen als diaken. De verwijzing naar diakens dat “hij oprecht [moet] zijn” (1 Timoteüs 3:8 in NBV-vertaling) en de bepaling “een diaken mag maar één vrouw hebben” (1 Timoteüs 3:12) lijkt vrouwen uit te sluiten van een dienst als diaken. Maar sommigen zien 1 Timoteüs 3:11 als een verwijzing naar vrouwelijke diakens, omdat het Griekse woord dat hier in sommige vertalingen als “echtgenotes” vertaald is, ook als “vrouwen” vertaald kan worden. Paulus verwijst hier waarschijnlijk niet naar de echtgenotes van diakens, maar naar de vrouwen die dienen als diaken. Het gebruik van het woord ook aan het begin van vers 8 suggereert een derde groep leiders naast oudsten (opzieners) en diakens. Bovendien noemde Paulus geen voorwaarden voor de echtgenotes van oudsten toen hij de eisen voor het opzienerschap beschreef. Waarom zou hij dan wel eisen benoemen voor de echtgenotes van diakens? Als het voor de echtgenotes van leidinggevenden belangrijk was om zich op een bepaalde manier te gedragen, is het logisch om te veronderstellen dat hij nog meer – of minstens in gelijke mate – bezorgd zou zijn over de echtgenotes van oudsten, omdat oudsten een belangrijkere functie in de kerk bekleden. Maar hij stelt geen eisen aan de echtgenotes van oudsten.

Romeinen 16:1 verwijst naar Febe met hetzelfde woord dat Paulus gebruikt in 1 Timoteüs 3:12. Maar het is onduidelijk of Paulus zegt dat Febe een diaken is of slechts een dienares. In de vroege Kerk zorgden vrouwelijke bedienden voor zieke gelovigen, de armen, vreemdelingen en mensen die gevangen zaten. Ze onderwezen vrouwen en kinderen (Titus 2:3-5). Febe mag dan wellicht niet de officiële titel van “diaken” gehad hebben, maar Paulus had voldoende achting voor haar om aan haar de enorme verantwoordelijkheid toe te vertrouwen van de bezorging van zijn zendbrief aan de kerk in Rome (Romeinen 16:1-2). Het is duidelijk dat hij haar niet zag als ondergeschikt of minder bekwaam, maar als een betrouwbaar en gewaardeerd lid van het Lichaam van Christus.

De Schrift biedt niet veel ondersteuning voor het idee dat vrouwen dienen als diaken, maar zegt ook niet dat ze dat niet zouden mogen. Sommige kerken hebben de functie van diakones ingesteld, maar bij de meeste kerken is die functie toch wel anders dan de bediening van mannelijke diakens. Als een kerk de functie van diakones wel instelt, moet de kerkleiding zich ervan vergewissen dat de diakones zich ondergeschikt maakt aan de beperkingen die Paulus in andere Bijbelverzen oplegt aan de bediening door vrouwen (zoals 1 Timoteüs 2:11-12), zoals ook alle leidinggevenden ondergeschikt moeten zijn aan de gezaghebbende structuur van de kerk en uiteindelijk aan ons ultieme gezag, Christus Jezus.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Kunnen vrouwen als diakens dienen in de kerk?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries