settings icon
share icon
Vraag

Moeten we onze voorgangers gehoorzamen?

Antwoord


Het vers dat het meeste betrekking heeft op deze vraag is Hebreeën 13:17: “Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben: dat zou u zeker niet ten goede komen”.

Het doet voorgangers veel verdriet als zij moeten toezien hoe mensen de raad van God negeren die zij te verkondigen hebben. Wanneer mensen het Woord van God negeren, lijden zij daar niet alleen zelf schade van, maar ook de mensen om hen heen zullen daarvan de nadelige gevolgen ondervinden. Jonge mensen hebben de neiging om de raad van hun ouderen in de wind te slaan, en maken de fout om op hun eigen wijsheid en de ingevingen van hun eigen hart te vertrouwen. Een godvruchtige voorganger verkondigt onderricht uit Gods Woord omdat hij God wil dienen en de kudde het geestelijke voedsel wil geven waarmee zij de volheid van het leven kunnen ervaren die Jezus beloofd heeft (Johannes 10:10).

Het tegenovergestelde van een godvruchtige voorganger is de “valse leraar”, die helemaal niet het welzijn van de kudde op het oog heeft, maar meer geïnteresseerd is in machtsbehoud of de baas spelen over anderen. Of het is iemand die er niet in slaagt om Gods Woord te bevatten en daarom de bevelen van mensen onderwijst in plaats van Gods geboden. In de tijd waarin Jezus leefde maakte de Farizeeën zich schuldig omdat zij “blinde blindengeleiders” (Matteüs 15:14) waren. En er wordt herhaaldelijk gewaarschuwd voor valse of schijnleraren in Handelingen, de zendbrieven en Openbaring. Omdat er nu eenmaal leiders bestaan die alleen maar op hun eigen belang uit zijn, kan het gebeuren dat we ongehoorzaam moeten zijn aan een mens (zo’n schijnleraar), om gehoorzaam te kunnen blijven aan God (Handelingen 4:18-20). Maar aanklachten tegen een kerkleider moeten niet lichtzinnig gedaan worden en moeten door meerdere getuigen bevestigd worden (1 Timoteüs 5:19).

Godvruchtige voorgangers zijn hun gewicht in goud waard. Ze werken meestal veel te lange dagen en krijgen te weinig betaald. Ze dragen een grote verantwoordelijkheid, zoals genoemd wordt in Hebreeën 13:17: op een dag zullen ze tegenover God verantwoording moeten afleggen voor hun bediening. 1 Petrus 5:1-4 wijst er op dat ze geen dictators mogen zijn, maar moeten leiden door het goede voorbeeld te geven en door het goede te onderrichten (1 Timoteüs 4:16) met een nederig hart. Net als Paulus moeten ze zijn als zorgzame moeders die hun kinderen werkelijk liefhebben. Godvruchtige voorgangers zijn bereid om zichzelf te geven voor hun kudde, en leiden met tederheid (1 Tessalonicenzen 2:7-12; Johannes 10:11). Zij worden gekenmerkt door oprechte toewijding aan het Woord en aan gebed (Handelingen 6:4) zodat zij kunnen leiden met Gods macht en wijsheid, en de kerk het geestelijke voedsel kunnen geven om gezonde en levendige Christenen voort te brengen. Als deze omschrijving van toepassing is op jouw voorganger, of er dicht bij in de buurt komt (geen sterveling is perfect) dan is hij “dubbele eer” en gehoorzaamheid waardig voor het feit dat hij de leer van God verklaart en niets anders dan dat (1 Timoteüs 5:17).

Dus het antwoord op deze vraag is, ja, we moeten onze voorgangers gehoorzamen. We moeten ook altijd voor hen bidden, en God vragen om hen wijsheid te schenken, nederigheid, liefde voor de kudde en bescherming terwijl zij degenen beschermen die aan hen zijn toevertrouwd.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Moeten we onze voorgangers gehoorzamen?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries