settings icon
share icon
Vraag

Wat is het Calvinisme en is het Bijbels? Wat zijn de vijf punten van het Calvinisme?

Antwoord


In de Engelse taal vormt de afkorting van de vijf punten van het Calvinisme het acroniem (letterwoord) TULIP; in het Nederlands betekent dit woord “tulp”.

De Engelse afkortingen zijn als volgt: de “T” voor “totale verdorvenheid”, de “U” voor “onvoorwaardelijke uitverkiezing”, de “L” voor “beperkte verzoening”, de “I” voor “onweerstaanbare genade”, en de “P” voor “volharding van de heiligen”.

Dit zijn de definities en Bijbelse verwijzingen die Calvinisten gebruiken om hun geloofsleer te verdedigen:

Totale verdorvenheid – Ten gevolge van de zondeval van Adam is het gehele menselijke ras aangetast; de hele mensheid is dood in haar overtredingen en zonden. De mens kan zichzelf niet redden (Genesis 6:5; Jeremia 17:9; Romeinen 3:10-18).

Onvoorwaardelijke uitverkiezing – Omdat de mens dood is in de zonde, is hij niet in staat om uit eigen beweging op Gods roep te reageren; derhalve heeft God vóór het begin der tijden bepaalde mensen uitverkoren om gered te worden. Uitverkiezing en voorbestemming zijn onvoorwaardelijk; ze zijn niet gebaseerd op hoe de mens reageert (Romeinen 8:29-30; 9:11; Efeziërs 1:4-6, 11-12), omdat de mens niet kan reageren, en dat ook niet wil.

Beperkte verzoening – Omdat God bepaald heeft dat sommige mensen gered zullen worden dankzij Gods onvoorwaardelijke uitverkiezing, heeft Hij bepaald dat Christus alleen gestorven is voor die uitverkorenen. Alle mensen die door God uitverkoren zijn en voor wie Christus gestorven is, zullen gered worden (Matteüs 1:21; Johannes 10:11; 17:9; Handelingen 20:28; Romeinen 8:32; Efeziërs 5:25).

Onweerstaanbare genade – God trekt degenen die Hij uitverkoren heeft, naar Zich toe middels genade die niet weerstaan kan worden. God maakt de mens bereidwillig om naar Hem toe te komen. Wanneer God roept, beantwoordt de mens die oproep (Johannes 6:37, 44; 10:16).

Volharding van de heiligen – Degenen die door God uitverkoren en naar Hem toe getrokken zijn door de Heilige Geest zullen volharden in geloof. Geen van Gods uitverkorenen zal verloren gaan; ze zijn voor eeuwig zeker gesteld (Johannes 10:27-29; Romeinen 8:29-30; Efeziërs 1:3-14).

Hoewel al deze leerstellingen een Bijbelse basis hebben, worden ze door veel mensen geheel of gedeeltelijk verworpen. De zogenaamde “vierpunts-Calvinisten” aanvaarden de totale verdorvenheid, de onvoorwaardelijke uitverkiezing, de onweerstaanbare genade en de volharding van de heiligen als Bijbelse leer. De mens is beslist zondig en uit zichzelf niet in staat om in God te geloven. God kiest mensen uitsluitend op basis van Zijn wil – uitverkiezing is niet gebaseerd op enige verdienste van de uitverkoren persoon. Allen die door God verkozen zijn, zullen tot geloof komen. Allen die opnieuw geboren worden/wedergeboren zijn, zullen volharden in hun geloof. Maar ten aanzien van de verzoening geloven vierpunts-Calvinisten dat deze onbeperkt is, en betogen zij dat Jezus gestorven is voor de zonden van de hele wereld, niet alleen voor de zonden van de uitverkorenen. “Hij is het Die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld” (1 Johannes 2:2). Andere verzen die strijdig zijn met beperkte verzoening zijn Johannes 1:29; 3:16; 1 Timoteüs 2:6; en 2 Petrus 2:1.

Maar vijfpunts-Calvinisten zien twistpunten aan vierpunts-Calvinisme. Ten eerste zeggen zij: als “totale verdorvenheid” de waarheid is, dan kan “onbeperkte verzoening” beslist niet waar zijn.

Want als Jezus stierf voor de zonden van alle mensen, dan hangt de betekenis van Zijn dood voor een individuele persoon er van af, of die persoon Christus “aanvaardt”. Maar zoals blijkt uit de bovenstaande omschrijving van “totale verdorvenheid”, is de mens uit zichzelf totaal niet in staat om voor God te kiezen, en wil hij dat ook niet. Bovendien, als “onbeperkte verzoening” waar zou zijn, dan zit de hel vol met mensen voor wie Christus gestorven is (maar die niet voor Hem gekozen hebben). Dan heeft Hij Zijn bloed tevergeefs voor hen vergoten. Voor vijfpunts-Calvinisten is dit ondenkbaar.

NB: dit artikel is slechts een korte beschrijving van de vijf punten van het Calvinisme. Op de Engelstalige versie van onze website staan de pagina’s Total Depravity, Unconditional Election, Limited Atonement, Irresistible Grace, en Perseverance of the Saints, die veel meer informatie bevatten en op termijn ook in het Nederlands vertaald zullen worden.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is het Calvinisme en is het Bijbels? Wat zijn de vijf punten van het Calvinisme?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries