settings icon
share icon
Vraag

Is de Bijbel door de Koran vervangen?

Antwoord


De Bijbel is niet door de Koran vervangen, maar de Koran spoort moslims wel aan om de Bijbel te lezen.

Veel moslims hebben de Bijbel nog nooit gelezen, omdat zij denken dat hij door de Koran is vervangen. Maar de Koran beweert nooit dat hij de Bijbel tenietdoet. Het enige voorbeeld dat betrekking heeft op een dergelijke ontbinding gaat over verzen van de Koran zelf (Soera 2:106). De Koran draagt moslims op om de Bijbel te lezen en verbiedt dit dus niet (Soera 5:44, 46; 3:3; 10:94-95).

Hoewel moslimgeleerden tientallen verzen in de Koran nietig hebben verklaard, worden ze nog steeds door moslims gelezen. Daarom zouden alle moslims dus zeker het “voorafgaande Boek” moeten lezen dat nooit zal worden vervangen. God zegt: “Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen” (Matteüs 24:35).

Sommige mensen beweren dat de Koran het Evangelie vervangt, net zoals de Injeel (het Evangelie) de Tauret (de Torah/wet) heeft vervangen. Maar, het Evangelie heeft de Torah helemaal niet tenietgedaan. De perfecte Isa kwam niet om de wet af te schaffen, maar om de wet te vervullen voor de mensen die zich hier niet aan kunnen houden.

Isa/Jezus zei: “Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.” (Matteüs 5:17-18)

Jezus toonde feitelijk dat Gods wet nog moeilijker na te leven is dan mensen denken. Hij verdiepte de betekenis van de wet door te zeggen: "Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: ‘Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.’ En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen ‘Nietsnut!’ zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie ‘Dwaas!’ zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. . . . Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: ‘Pleeg geen overspel.’ En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.” (Matteüs 5:21-22, 27-28).

Voldoe jij aan die perfecte standaard? Het Evangelie zegt dat niemand van ons de vereisten van de wet kan naleven. Wij verdienen de hel (Romeinen 3:23; 6:23). Gelukkig wist Jezus Christus de wet van God trouw na te leven.

Vertrouw op Gods “voorafgaande Boek”; dit kan nooit worden afgeschaft. “Uw woord is volkomen betrouwbaar, elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig.” (Psalm 119:160)

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Is de Bijbel door de Koran vervangen?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries