settings icon
share icon
Vraag

Waarom zijn er zoveel godsdiensten? Leiden alle religies naar God?

Antwoord


Het bestaan van zoveel godsdiensten en de bewering dat alle religies naar God leiden brengen ongetwijfeld veel mensen die oprecht op zoek zijn naar de waarheid over God in verwarring.

Het gevolg is dat sommigen de hoop opgeven om ooit de absolute waarheid over dit onderwerp te bereiken. Of ze sluiten zich uiteindelijk aan bij de universalistische bewering dat alle religies naar God leiden. En natuurlijk zijn er ook sceptici die het bestaan van zoveel religies uitleggen als bewijs dat je ofwel God niet kúnt kennen, of dat God simpelweg niet bestaat.

Romeinen 1:19-21 verschaft de Bijbelse uitleg voor het feit dat er zoveel religies zijn. De waarheid over God is bekend aan alle mensen omdat God deze aan hen kenbaar gemaakt heeft. In plaats van de waarheid over God te accepteren en zich er aan te onderwerpen, wijzen de meeste mensen deze waarheid echter af en zoeken ze hun eigen manier om God te begrijpen. Dat leidt echter niet tot inzichten over God, maar tot zinloze overpeinzingen. Dit vormt de basis voor de “vele religies”.

Veel mensen willen niet geloven in een God die rechtvaardigheid en deugd vereist, dus ze verzinnen een God die zulke eisen niet stelt. Veel mensen willen niet geloven in een God die zegt dat het onmogelijk is voor mensen om hun eigen toegang tot de hemel te verdienen. Dus verzinnen ze een God die mensen tot de hemel toelaat als ze bepaalde stappen ondernomen hebben, bepaalde regels opgevolgd hebben en/of aan bepaalde wetten hebben gehoorzaamd, in elk geval zo goed als zij konden. Veel mensen willen geen relatie met een God die soeverein en almachtig is. Dus zij stellen zich God voor als een soort van mystieke kracht, in plaats van een persoonlijke en soevereine leider.

Het bestaan van zoveel religies vormt geen bewijs tegen het bestaan van God en beargumenteert ook niet dat de waarheid over God niet duidelijk zou zijn. In het bestaan van zoveel godsdiensten manifesteert zich de afwijzing door de mensheid van de enige ware God. Mensen hebben Hem vervangen door goden die hen beter bevallen. Dat is een gevaarlijke onderneming. De wens om God opnieuw vorm te geven naar ons eigen beeld komt voort uit onze zondige natuur – een natuur die uiteindelijk “de dood zal oogsten” (Galaten 6:7-8).

Leiden alle religies naar God? Ja, dat doen ze inderdaad. Alle behalve één leiden tot Zijn oordeel. Er is er slechts één – het Christendom – die leidt naar Zijn vergeving en het eeuwige leven. Ongeacht welke religie iemand aanhangt, een ieder zal God na de dood ontmoeten (Hebreeën 9:27). Alle godsdiensten leiden naar God, maar er is slechts een religie die zal resulteren in de aanvaarding door God, want alleen door Zijn verlossing door geloof in Jezus Christus kunnen wij Hem vrijmoedig naderen. Het besluit om de waarheid over God te omarmen is vanwege één eenvoudige reden belangrijk: de eeuwigheid is een hele lange tijd om het bij het verkeerde eind te hebben. Daarom is een juiste denkwijze over God zo essentieel.

English



Terug naar Nederlandse home page

Waarom zijn er zoveel godsdiensten? Leiden alle religies naar God?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries