settings icon
share icon
Vraag

Wat zegt de Bijbel over bidden/spreken tot dode mensen?

Antwoord


Bidden tot dode mensen wordt door de Bijbel strikt verboden. Deuteronomium 18:11 vertelt ons dat God het "verschrikkelijk" vindt als iemand "de geesten van gestorven mensen om raad vraagt." Toen Saul een medium vroeg om de geest van de overleden Samuël op te roepen, leidde dat tot zijn dood, "omdat hij ontrouw aan de Heer was geworden. Want hij had de Heer niet gehoorzaamd. Hij had zelfs een waarzegster om raad gevraagd, in plaats van aan de Heer" (1 Samuël 28:1-25; 2 Kronieken 10:13-14). God heeft ons dus duidelijk verteld dat zulke dingen niet gedaan mogen worden.

Denk eens na over de eigenschappen van God. God is alomtegenwoordig - Hij is overal tegelijkertijd - en is in staat om elk gebed ter wereld te horen (Psalm 139:7-12). Mensen daarentegen hebben die eigenschap niet. God is ook de enige met de kracht om gebeden te verhoren. God is almachtig - volkomen machtig (Openbaring 19:6). Dit is zeker geen eigenschap van een menselijk wezen, levend of dood. Tenslotte, God is alwetend - Hij weet alles (Psalm 147:4-5). Zelfs al vóórdat we bidden kent God onze werkelijke behoeften, en Hij kent ze beter dan wij zelf. Niet alleen weet Hij wat we nodig hebben, Hij verhoort onze gebeden ook volgens zijn perfecte wil.

Als een dood mens gebeden zou kunnen horen (en verhoren), dan zou die overledene dus niet alleen in staat moeten zijn om het gebed te horen, maar ook het vermogen moeten hebben om het gebed te vérhoren en de wetenschap hoe het gebed verhoord kan worden op de manier die het beste is voor degene die bidt. Maar alleen God hoort en verhoort gebeden vanwege zijn perfect natuur en vanwege wat sommige theologen zijn "immanentie" noemen. Immanentie betekent dat God rechtstreeks betrokken is bij de aangelegenheden van de mens (1 Timoteüs 6:14-15); dit omvat ook gebeden.

Zelfs nadat een mens overleden is, is God nog steeds betrokken bij hem en zijn bestemming. Hebreeën 9:27 zegt het als volgt: "De mensen sterven éénmaal, en worden dan geoordeeld." Als een mens in Christus sterft, dan gaat hij naar de hemel om bij de Heer te zijn (2 Korintiërs 5:1-9, vooral vers 8). Maar als een mens in zijn zonden sterft, dan gaat hij naar de hel. Uiteindelijk zullen alle mensen in de hel in de vuurzee worden geworpen (Openbaring 20:14-15).

God heeft ervoor gezorgd dat zijn Zoon, Jezus Christus, de middelaar is tussen mens en God (1 Timoteüs 2:5). Omdat Jezus Christus onze middelaar is, kunnen wij via Jezus naar God komen. Waarom zouden we een zondig dood mens als tussenpersoon willen gebruiken, als we daarmee het risico lopen om Gods toorn over ons af te roepen?

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zegt de Bijbel over bidden/spreken tot dode mensen?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries