settings icon
share icon
Vraag

Zijn er profeten in de hedendaagse kerk?

Antwoord


Het lijkt er op dat de gave van profetie een tijdelijk geschenk van Christus was om de kerk te stichten. Profeten speelden een fundamentele rol bij de opbouw van de kerk (Efeziërs 2:20). Zij verkondigden een boodschap van de Heer aan de eerste gelovigen. Soms was de boodschap van een profeet openbarend (een nieuwe openbaring en waarheid van God) en soms was de boodschap van een profeet voorspellend (zie Handelingen 11:28 en 21:10). De eerste Christenen hadden niet de volledige Bijbel ter beschikking, en voor sommigen van hen was geen enkel boek van het Nieuwe Testament binnen bereik. De profeten van het Nieuwe Testament “overbrugden de kloof” door Gods boodschap te verkondigen aan de mensen die daar anders niet over hadden kunnen horen of lezen. Het laatste boek van het Nieuwe Testament (Openbaring) werd pas laat in de eerste eeuw voltooid. Daarom stuurde de Heer profeten om Gods Woord aan Zijn volk te verkondigen.

Bestaan er vandaag de dag ware profeten? Als het doel van een profeet was om waarheid van God te onthullen, waarom zouden we dan nu nog profeten nodig hebben? We beschikken immers over de volledige openbaring van God in de Bijbel? Als profeten het “fundament” van de vroege kerk waren, zijn we vandaag de dag dan nog steeds het “fundament” aan het opbouwen? Kan God iemand een boodschap geven die hij of zij aan een ander moet doorgeven? Zeker! Openbaart God waarheid aan iemand op bovennatuurlijke wijze en stelt Hij die persoon in staat om die boodschap aan anderen over te brengen? Zeker! Maar is dat de Bijbelse gave van profetie? Nee.

Wanneer iemand zegt dat hij of zij namens God spreekt (en daar gaat het bij een profetie om) dan is het zaak om datgene wat hij of zij zegt te vergelijken met wat de Bijbel zeg. Als God vandaag de dag door iemand zou spreken, dan zou de boodschap in volledige overeenstemming zijn met wat God reeds in de Bijbel heeft gezegd. God spreekt Zichzelf niet tegen. 1 Johannes 4:1 onderwijst ons: “Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen”. 1 Tessalonicenzen 5:20-21 verklaart: “Veracht de profetieën niet die Hij [de Heilige Geest] u ingeeft. Onderzoek alles, behoud het goede”. Dus of het nu een “Woord van de Heer” betreft of een veronderstelde profetie, onze reactie moet dezelfde zijn. Vergelijk wat er gezegd wordt met wat Gods Woord zegt. Als datgene wat gezegd wordt, strijdig is met de Bijbel, moet je het volledig terzijde werpen. Als het overeenstemt met de Bijbel, bid dan om wijsheid en onderscheidingsvermogen om te beoordelen hoe je de boodschap moet toepassen (2 Timoteüs 3:16-17; Jakobus 1:5).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Zijn er profeten in de hedendaagse kerk?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries