settings icon
share icon
Vraag

Wat is postmillennialisme?

Antwoord


Postmillenialisme is een interpretatie van Openbaring hoofdstuk 20 welke stelt dat de tweede komst van Christus ná het “millenium”, een gouden tijdperk van Christelijke welvaart en dominantie, plaatsvindt. De term omvat een aantal gelijksoortige visies op de eindtijd, en staat in contrast met premillenialisme (de visie dat de tweede komst van Christus zal plaatsvinden vóórdat Zijn duizendjarig vrederijk zal aanbreken en dat het duizendjarig vrederijk een letterlijke 1000-jarige regeringsperiode is) en staat in zeker mate ook in contrast met amillenialisme (het idee dat er geen letterlijk millennium zal zijn).

Postmillenialisme is het idee dat Christus terugkeert na een periode die niet noodzakelijk 1000 jaar hoeft te zijn. Mensen die deze visie aanhangen interpreteren onvervulde profetie niet op een normale, letterlijke manier. Ze geloven dat Openbaring 20:4-6 niet letterlijk genomen dient te worden. Ze geloven dat de “1000 jaar” slechts “een lange periode” betekent. Verder geeft het voorvoegsel “post” in “postmillenialisme” aan dat de visie omvat dat Christus terugkeert nadat de Christenen ( niet Christus Zelf) het koningkrijk op aarde hebben gevestigd.

Mensen die postmillenialisme aanhangen geloven dat deze wereld beter en beter zal worden—ondanks dat alle bewijs de andere kant op wijst—tot de wereld uiteindelijk “verchristelijkt” is. Nadat dit gebeurd is, zal Christus terugkeren. Dit is echter niet het wereldbeeld dat de Schrift schetst. In het boek Openbaring is duidelijk te zien dat de wereld een vreselijke plaats zal zijn in de toekomst. Ook beschrijft Paulus in Timoteüs 3:1-7 de laatste dagen als “vreselijke tijden”.

Zij die het postmillenialisme aanhangen gebruiken een niet-letterlijke manier om onvervulde profetie te interpreteren, waarbij ze hun eigen betekenis aan woorden hangen. Het probleem hiermee is dat, wanneer iemand een andere betekenis aan een woord hangt dan de normale betekenis van dat woord, iemand kan beslissen dat dat woord, die uitdrukking of die zin kan betekenen wat hij maar wil dat het betekent. Alle objectiviteit van de betekenis van het woord gaat dan verloren. Wanneer woorden hun betekenis verliezen, stopt de communicatie. Dit is echter niet hoe God taal en communicatie bedoeld heeft. God communiceert met ons door Zijn geschreven woord, met objectieve betekenissen voor woorden, zodat ideeën en gedachten overgedragen kunnen worden.

Een normale, letterlijke interpretatie van de Schrift wijst postmillenialisme af en houdt zich aan een normale interpretatie van de gehele Schrift, inclusief onvervulde profetie. We hebben in de Schrift honderden voorbeelden van vervulde profetieën. Neem bijvoorbeeld de profetieën aangaande Christus in het Oude Testament. Die profetieën zijn allemaal letterlijk vervuld. Neem nu de geboorte van Christus uit een maagd (Jesaja 7:14; Matteüs 1:23). Of neem Zijn dood voor onze zonden (Jesaja 53:4-9; 1 Petrus 2:24). Deze profetieën zijn allemaal letterlijk vervuld, en dat is reden genoeg om aan te nemen dat God in de toekomst door zal gaan om Zijn woord op een letterlijke manier te vervullen. Postmillenialisme faalt omdat het Bijbelse profetie subjectief interpreteert en stelt dat het 1000-jarig vrederijk zal worden gevestigd door de kerk, niet door Christus zelf.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is postmillennialisme?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries