settings icon
share icon
Vraag

Wat is de plaatsvervangende verzoening?

Antwoord


De “plaatsvervangende verzoening” heeft betrekking op het feit dat Jezus Christus in de plaats van alle zondaars stierf. De Schriftteksten leren ons dat alle mensen zondaars zijn (lees Romeinen 3:9-18 en Romeinen 3:23). De straf voor onze zonden is de dood. Romeinen 6:23 gaat als volgt: “Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer”.

Dat vers leert ons diverse dingen. We zullen allemaal sterven en een eeuwigheid in de hel doorbrengen als betaling voor onze zonden. De “dood” in de Schriftteksten slaat op een “afzondering”. Natuurlijk zal iedereen sterven, maar sommigen zullen eeuwig met de Heer in de Hemel leven, terwijl anderen een eeuwig leven in de hel zullen leiden. De dood waarover hier wordt gesproken, is het leven in de hel. Maar de tweede les van dit vers is dat het eeuwige leven beschikbaar is door Jezus Christus. Dat is Zijn plaatsvervangende verzoening.

Jezus Christus stierf in onze plaats toen Hij aan het kruis werd geslagen. Wij verdienden het feitelijk om degenen te zijn die aan het kruis werden gehangen om te sterven, omdat wij degenen waren die een zondig leven leidden. Maar Christus nam onze straf op Zich. “God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden” (2 Korintiërs 5:21). Hij nam onze plaats in als plaatsvervanger voor wat wij terecht zouden hebben verdiend.

“Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen” (1 Petrus 2:24).Hier zien we weer dat Christus de zonden die wij begingen op Zich nam om de boete voor ons te betalen. Enkele verzen verder lezen we: “Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt” (1 Petrus 3:18). Niet alleen leren deze verzen ons over de “plaatsvervanger” die Christus voor ons was, maar ook dat hij de “verzoening” was, wat betekent dat Hij voldoende betaling was voor de zondige aard van de mens.

Een andere passage die over de “plaatsvervangende verzoening” spreekt is Jesaja 53:5. Dit vers heeft het over de komende Christus die aan het kruis zou worden geslagen om voor onze zonden te sterven. Dit vers is zeer gedetailleerd en de kruisiging vond precies plaats zoals deze werd voorspeld. Let goed op de woorden wanneer je dit vers leest. “Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing”. Merk op hoe de plaatsvervanging wordt beschreven. Hier zien we weer hoe Christus de prijs voor ons betaalde!

We zouden de boete voor onze zonden niet zelf kunnen betalen. En als we dat al konden, dan zouden we eenvoudig worden gestraft en tot in de eeuwigheid in de hel worden geplaatst. Maar Christus nam het initiatief om in de gedaante van Gods Zoon, Jezus Christus, naar de aarde te komen om de prijs voor onze zonden te betalen. Omdat Hij dit voor ons heeft gedaan, hebben wij nu de mogelijkheid om niet alleen van onze zonden vergeven te worden, maar ook de mogelijkheid om de eeuwigheid met Hem door te brengen. Om dit te bewerkstelligen moeten we ons vertrouwen stellen in wat Christus voor ons aan het kruis heeft gedaan. Wij kunnen onszelf niet redden; we hebben een vervanger nodig om onze plaats in te nemen.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is de plaatsvervangende verzoening?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries