settings icon
share icon
Vraag

Wat heeft de Bijbel te zeggen over pandemieën?

Antwoord


Vanwege een aantal uitbraken van ziekten als ebola of het coronavirus vragen veel mensen zich af waarom God pandemieën toestaat - of zelfs veroorzaakt - en of dergelijke ziekten een teken zijn van de eindtijd. De Bijbel, met name het Oude Testament, beschrijft talrijke gevallen waarin God plagen en ziekten aanwendt om zijn eigen volk en zijn vijanden zijn kracht te laten zien (Exodus 9:14, 16). Hij gebruikte plagen tegen Egypte om farao te dwingen de Israëlieten uit hun slavernij te laten gaan, terwijl Hij ervoor zorgde dat zijn eigen volk er niet door getroffen werd (Exodus 12:13; 15:26). Hiermee liet Hij zien dat Hij almachtig heerst over ziekten en andere aandoeningen.

God waarschuwde zijn volk ook voor de gevolgen van ongehoorzaamheid, waaronder plagen (Leviticus 26:21, 25). Bij twee verschillende gelegenheden werden respectievelijk 14.700 en 24.000 mensen door God vernietigd vanwege hun ongehoorzame daden (Numeri 16:49 en 25:9). Nadat Hij zijn volk de Mozaïsche Wet had gegeven, gebood God zijn volk dat zij deze wet moesten gehoorzamen, want anders zouden zij te lijden krijgen onder een groot aantal beproevingen, waaronder iets dat aan ebola doet denken: "De Heer zal jullie straffen met ziekten, koorts en ontstekingen... totdat er niemand meer van jullie over is" (Deuteronomium 28:22). Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele plagen en ziekten die God veroorzaakte.

Het is soms moeilijk voor te stellen dat onze liefdevolle en genadige God een dergelijke toorn en woede aan de dag zou leggen ten opzichte van zijn eigen volk. Maar Gods bestraffingen hebben altijd inkeer en herstel ten doel. In 2 Kronieken 7:13-14 zei God tegen Salomo: "Het kan gebeuren dat Ik het volk straf. Dan laat Ik het niet regenen, of Ik laat een sprinkhanenplaag komen, of Ik laat de pest uitbreken. Maar als mijn volk dan echt spijt heeft en stopt met de slechte dingen die het doet, als de mensen weer tot Mij gaan bidden en weer gaan leven zoals Ik het wil, dan zal Ik vanuit de hemel naar hun gebed luisteren en hun vergeven dat ze Mij ongehoorzaam zijn geweest. Dan zal Ik zorgen dat het weer goed gaat met hun land." Hier zien we hoe God rampspoed gebruikt om mensen aan te zetten tot bekering en een verlangen om tot Hem te komen, als kinderen naar hun hemelse Vader.

In het Nieuwe Testament genas Jezus "alle ziekten en kwalen" (Matteüs 9:35; 10:1; Markus 3:10). Net zoals God ervoor koos om plagen en ziekten te gebruiken om zijn kracht aan de Israëlieten te laten zien, zo genas Jezus om diezelfde kracht te tonen - om te bekrachtigen dat Hij werkelijk de Zoon van God was. Hij gaf dezelfde genezende kracht aan zijn leerlingen om hun bediening te bekrachtigen (Lukas 9:1). God staat ziekten nog steeds toe voor zijn eigen doeleinden, maar soms zijn ziekten, zelfs wereldwijde pandemieën, slechts het gevolg van ons bestaan in een tot zonde vervallen wereld. Het is niet mogelijk om vast te stellen of een pandemie een specifieke geestelijke oorzaak heeft, maar we weten wel dat God almachtig heerst over alle dingen (Romeinen 11:36) en dat Hij "alles ten goede zal gebruiken" voor de mensen die Hem kennen en van Hem houden (Romeinen 8:28).

De verspreiding van ziekten zoals ebola of het coronavirus is een voorproefje van de pandemieën die in de eindtijd zullen plaatsvinden. Jezus sprak over toekomstige plagen in de laatste dagen (Lukas 21:11). De twee getuigen van Openbaring 11 zullen de kracht hebben om "allerlei rampen over de aarde te laten komen, zo vaak ze willen" (Openbaring 11:6). Zeven engelen zullen zeven plagen ontketenen in een laatste reeks zware oordelen, zoals beschreven in Openbaring 16.

De opkomst van een pandemie kan al dan niet verbonden zijn aan een specifiek oordeel van God over zonden. Het kan echter ook gewoon het gevolg zijn van ons bestaan in een door de zonde aangetaste wereld. Omdat niemand weet wanneer Jezus zal terugkeren, moeten we ervoor waken dat we wereldwijde pandemieën niet zonder meer aangrijpen als bewijslast voor het aanbreken van de eindtijd. Voor mensen die Jezus niet als hun Redder kennen, zouden ziekten een herinnering moeten zijn aan de werkelijkheid dat het leven op deze aarde onzeker is en elk moment verloren kan gaan. Ongeacht hoe ernstig pandemieën zijn, de hel zal nog veel erger zijn. De christen heeft echter de zekerheid van zijn redding en hoop op het eeuwige leven dankzij het bloed dat Christus aan het kruis voor ons heeft vergoten (Jesaja 53:5; 2 Korintiërs 5:21; Hebreeën 9:28).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat heeft de Bijbel te zeggen over pandemieën?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries