settings icon
share icon
Vraag

Wat is het verschil tussen ontucht en overspel?

Antwoord


De moderne woordenboekdefinities van ontucht (“vrijwillige geslachtsgemeenschap tussen personen die niet met elkaar getrouwd zijn, waaronder ook overspel valt”) en overspel (“vrijwillige geslachtsgemeenschap tussen een getrouwd mens en een andere partner dan de wettige echtgenoot”) zijn eenvoudig genoeg, maar de Bijbel geeft ons meer inzicht in hoe God deze twee seksuele zonden ziet. In de Bijbel worden beiden letterlijk genoemd, maar beiden worden ook figuurlijk gebruikt om te verwijzen naar afgoderij.

In het Oude Testament waren alle seksuele zonden verboden door de wet van Mozes en de Joodse gebruiken. Het Hebreeuwse woord dat in het Oude Testament met “hoererij/ontucht” is vertaald, werd echter ook gebruikt in de context van afgoderij en werd geestelijke hoererij genoemd. In 2 Kronieken 21:10-14 (HSV) trof God Jehoram met plagen en ziekten, omdat hij het volk tot afgoderij leidde. Hij “liet de inwoners van Jeruzalem hoererij bedrijven” (vers 11) en “zoals het huis van Achab Israël hoererij heeft laten bedrijven” (vers 13). Koning Achab was de man van Izebel, een priesteres van de onzedelijke god Baäl, die de Israëlieten leidde tot afgodenaanbidding van het afschuwelijkste soort. In Ezechiël 16 beschrijft de profeet Ezechiël in detail de geschiedenis van hoe Gods volk zich van Hem afkeerde om “hoererij te bedrijven” met andere goden. Het woord hoererij, dat “afgoderij” betekent, wordt alleen in dit hoofdstuk al meerdere keren gebruikt. Toen de Israëlieten bekend werden onder de volken rondom hen vanwege hun wijsheid, rijkdom en macht (dat voor hen een valstrik was, zoals de schoonheid van een vrouw is voor haar), werden ze bewonderd, het hof gemaakt en gecomplimenteerd door hun buren, en zo verleid tot afgodspraktijken. Het woord hoererij wordt gebruikt met betrekking tot heidense afgoderij, omdat veel van de heidense “aanbidding” seks in hun rituelen bevatte. Tempelprostituees waren gebruikelijk in de aanbidding van Baäl en andere valse goden. Alle soorten seksuele zonden werden niet alleen geaccepteerd in deze religies, maar werden aangemoedigd als middel tot het verkrijgen van grotere zegeningen van de goden voor hun aanbidders, met name in een toename van hun kudden en gewassen.

In het Nieuwe Testament komt ontucht van het Griekse woord porneia, waarvan de betekenis ook overspel en incest omvat. Porneia komt van een ander Grieks woord waarvan de definitie ook het zichzelf overgeven aan elke vorm van onwettige lust omvat, inclusief homoseksualiteit. Het gebruik van het woord in de evangeliën en de brieven verwijst altijd naar seksuele zonde, terwijl “hoererij” in het boek Openbaring altijd verwijst naar afgoderij. De Heer Jezus veroordeelt twee van de kerken van Klein-Azië voor het bedrijven van de hoererij van afgoderij (Openbaring 2:14, 20), en Hij verwijst ook naar de “grote hoer” van de eindtijd, dat is de afgodische valse religie “Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.” (Openbaring 17:1-2 HSV).

Overspel verwijst daarentegen naar de seksuele zonde van getrouwde mensen met iemand anders dan hun echtgenoot, en het woord wordt in het Oude Testament zowel letterlijk als figuurlijk gebruikt. Het Hebreeuwse woord dat met “overspel” is vertaald, betekent letterlijk “echtbreuk”. Opmerkelijk is dat God het verlaten worden door Zijn volk voor andere goden beschrijft als overspel. Het Joodse volk werd beschouwd als de echtgenote van Jehovah, dus toen ze zich wendden tot de goden van andere volkeren, werden ze vergeleken met een overspelige vrouw. Het Oude Testament verwees vaak naar Israëls afgoderij als een baldadige vrouw die andere goden "in hoererij achteraan ging" (Exodus 34:15-16; Leviticus 17:7; Ezechiël 6:9 HSV). Verder vergelijkt het hele boek Hosea de relatie tussen God en Israël met het huwelijk van de profeet Hosea en zijn overspelige vrouw, Gomer. Gomers acties tegen Hosea waren een beeld van de zonde en ontrouw van Israël, dat keer op keer haar ware echtgenoot (Jehovah) verliet om geestelijk overspel te plegen met andere goden.

De twee Griekse woorden die met “overspel” zijn vertaald, worden in het Nieuwe Testament bijna altijd gebruikt om letterlijk te verwijzen naar seksuele zonde waarbij gehuwde partners betrokken zijn. De enige uitzondering is in de brief aan de kerk van Thyatira, die werd veroordeeld voor het tolereren van de “vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is” (Openbaring 2:20 HSV). Deze vrouw verleidde de kerk tot immoraliteit en afgodische praktijken en iedereen die door haar valse leer werd verleid, werd beschouwd als iemand die overspel met haar had gepleegd.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is het verschil tussen ontucht en overspel?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries