settings icon
share icon
Vraag

Wat zijn de verschillende namen van God en wat betekenen ze?

Antwoord


Elk van de namen van God beschrijft een ander aspect van zijn karakter, welke vele kanten kent. Hier zijn een aantal bekende namen van God in de Bijbel:

EL, ELOAH: God "machtig, sterk, prominent" (Genesis 7:1; Jesaja 9:6) - etymologisch lijkt El "macht" te betekenen, als in “ik heb de macht jou iets aan te doen” (Genesis 31:29). El wordt geassocieerd met andere kwaliteiten zoals integriteit (Numeri 23:19), jaloezie (Deuteronomium 5:9) en medeleven (Nehemia 9:31), maar de wortel van het idee van macht blijft.

ELOHIM: God "Schepper, Machtig en Sterk" (Genesis 17:7; Jeremia 31:33) - de meervoudsvorm van Eloah, wat tegemoetkomt aan de leer van de Drie-eenheid. Vanaf de eerste zin in de Bijbel wordt Gods overtreffende macht al duidelijk wanneer God (Elohim) de wereld doet ontstaan door te spreken (Genesis 1:1).

EL SHADDAI: "God Almachtig", "de Machtige van Jakob" (Genesis 49:24); Psalm 132:2,5) - spreekt van Gods absolute macht over allen.

ADONAI: "Heer" (Genesis 15:2; Rechters 6:15) - wordt gebruikt in plaats van YHWH, wat voor de Joden te heilig is om uitgesproken te worden door zondige mensen. In het Oude Testament wordt YHWH vaker gebruikt wanneer Hij omgaat met Zijn volk, terwijl Adonai vaker gebruikt wordt wanneer Hij omgaat met de heidenen.

YHWH / YAHWEH / JEHOVAH: "HEER" (Deuteronomium 6:4; Daniël 9:14) – dit is strikt genomen de enige ware naam van God. Vertaald naar het Nederlandse woord HEER (in hoofdletters) om het te onderscheiden van Adonai, "Heer". De openbaring van deze naam werd gegeven aan Mozes: "Ik Ben die Ik Ben" (Exodus 3:14). Deze naam geeft een aanwezigheid aan. Yahweh is aanwezig, toegankelijk, dichtbij voor mensen die Hem aanroepen om bevrijding (Psalm 107:13), vergeving (Psalm 25:11) en leiding (Psalm 31:3).

YAHWEH-JIREH: "De Heer zal voorzien" (Genesis 22:14) - deze naam is bekend geworden door Abraham, die hem noemde toen God de ram leverde om geofferd te worden in plaats van Isaäk.

YAHWEH-RAPHA: "De Heer die geneest" (Exodus 15:26) - "Ik ben de HEER die u geneest", zowel het lichaam als de geest. In het lichaam door het te behoeden voor en genezen van ziekten, en in de ziel door zonden te vergeven.

YAHWEH-NISSI: "De Heer mijn Banier” (Exodus 17:15), waar banier begrepen moet worden als een verzamelpunt (bijvoorbeeld voor de strijd). Deze naam herdenkt de overwinning in de woestijn over de Amalekieten in Exodus 17.

YAHWEH-M'KADDESH: "De Heer die heiligt" (Leviticus 20:8; Ezechiël 37:28) - God maakt duidelijk dat alleen Hij, niet de wet, de mensen kan reinigen en hen heilig kan maken.

YAHWEH-SHALOM: "De Heer van vrede" (Rechters 6:24) - de naam die Gideon gaf aan het door hem gebouwde altaar, nadat de Engel van de Heer hem verzekerde dat hij niet zou sterven, zoals hij dacht dat er zou gebeuren, nadat hij Hem gezien had.

YAHWEH-ELOHIM: "De HEER God" (Genesis 2:4; Psalm 59:5) - een combinatie van Gods unieke naam YHWH en het algemene "Heer", dat aanduidt dat Hij de Heer der Heren is.

YAHWEH-TSIDKENU: "De Heer onze Rechtvaardigheid” (Jeremia 33:16) - Zoals met YHWH-M'Kaddesh, is het God alleen die rechtvaardigheid aan de mens kan verschaffen, uiteindelijk door Zijn Zoon Jezus Christus, die voor ons zondig geworden is "opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem" (2 Korintiërs 5:21).

YAHWEH-ROHI: "De Heer mijn Herder" (Psalm 23:1) - Nadat David zijn relatie als herder over zijn schapen overdacht, realiseerde hij zich dat deze precies dezelfde is als de relatie die God met hem heeft, en zo verkondigt hij: "Yahweh is mijn Rohi (Herder), het ontbreekt mij aan niets".

YAHWEH-SHAMMAH: "De Heer is daar" (Ezechiël 48:35) - de naam die aan Jeruzalem en de Tempel daar werd toegeschreven, wat aangeeft dat de ooit vergane glorie van de Heer (Ezechiël 8-11) is teruggekeerd (Ezechiël 44:1-4).

YAHWEH-TSEVAOTH: "De Heer der heerscharen" (Jesaja 1:24; Psalm 46:7) – Heerscharen betekent "legermacht", zowel van engelen als mensen. Hij is de Heer van de heerschare van de hemel en de inwoners van de aarde, van de Joden en de heidenen, van de rijken en armen, meester en slaaf. De naam drukt de majesteit, macht en autoriteit van God uit en laat zien dat Hij in staat is om te bereiken wat Hij besluit te doen.

EL ELYON: "Allerhoogste" (Deuteronomium 26:19) - afgeleid van het Hebreeuwse woord voor "naar boven gaan" of "stijgen", dus het verwijst naar datgene wat het allerhoogst is. El Elyon geeft verhevenheid aan en spreekt van het absolute recht en heerschappij.

EL ROI: "God van het zicht" (Genesis 16:13) - de naam die Hagar aan God toeschrijft, wanneer ze alleen in de woestijn zit nadat ze verdreven is door Sarah (Genesis 16:1-14). Wanneer Hagar de Engel van de Heer ontmoet, realiseert ze zich dat ze God Zelf gezien heeft in een theofanie. Ze realiseert zich ook dat El Roi haar ook gezien heeft en getuigt dat Hij een God is die leeft en alles ziet.

EL-OLAM: "Eeuwige God" (Psalm 90:1-3) - Gods natuur is zonder begin of einde, vrij van elke belemmering of tijd, en bevat de oorzaak van tijd zelf. "Van eeuwigheid tot eeuwigheid, U bent God".

EL-GIBHOR: "Machtige God" (Jesaja 9:6) - de naam die de Messias beschrijft, de Christus, in dit profetische deel van Jesaja. Als een sterke en machtige strijder zal de Messias, de Machtige God, de vernietiging van Gods vijanden teweeg brengen en zal Hij regeren met een ijzeren staf (Openbaring 19:15).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zijn de verschillende namen van God en wat betekenen ze?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries