settings icon
share icon
Vraag

Wat zal er tijdens het laatste oordeel plaatsvinden?

Antwoord


Het eerste wat we moeten begrijpen aangaande het laatste oordeel is dat het niet vermeden kan worden. Ongeacht hoe we profetieën over de eindtijd wensen te interpreteren, de Bijbel vertelt ons dat mensen “eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt” (Hebreeën 9:27). We hebben allemaal een door God geplande afspraak met onze Schepper. De apostel Johannes beschreef enkele details van het laatste oordeel:

“En ik zag een grote witte troon en Hem die op die troon zit. De hemel en de aarde vluchtten voor Hem weg en werden nooit meer gezien. En ik zag de doden, belangrijke en gewone mensen, klein en groot, voor God staan. En er werden boeken opengedaan. En er werd nog een ander boek opengedaan: het Boek van het Leven. En de doden werden geoordeeld naar wat er in de boeken over hen stond opgeschreven. Alles wat ze hadden gedaan, stond er in. Alle doden kwamen tevoorschijn: uit de zee, uit de dood en uit het dodenrijk. Ze werden allemaal geoordeeld, iedereen naar wat hij had gedaan. En de dood en het dodenrijk werden in de zee van brandende zwavel gegooid. Dat is de tweede dood: de zee van vuur. En als iemands naam niet opgeschreven stond in het Boek van het Leven, werd hij in de zee van vuur gegooid” (Openbaring 20:11-15).

Deze opmerkelijke passage geeft ons een voorstelling van het laatste oordeel: het einde van de menselijke geschiedenis en het begin van de eeuwige toestand. We kunnen ervan verzekerd zijn dat er tijdens onze hoorzitting geen enkele fout zal worden gemaakt, want we zullen door een perfecte God geoordeeld worden (Matteüs 5:48; 1 Johannes 1:5). Dit zal tot uiting komen in veel onmiskenbaar bewijs. Ten eerste zal God perfect rechtvaardig en eerlijk zijn (Handelingen 10:34; Galaten 3:28). Ten tweede kan God niet bedrogen worden (Galaten 6:7). En ten derde kan God niet beïnvloed worden door vooroordelen, smoesjes of leugens (Lukas 14:16-24).

Jezus Christus is God de Zoon. Hij zal de rechter zijn (Johannes 5:22). Alle ongelovigen zullen door Christus geoordeeld worden bij de “grote witte troon” en zullen gestraft worden al naar gelang hun daden. De Bijbel vertelt ons heel duidelijk dat ongelovigen de toorn van God tegen zichzelf steeds verder opstapelen (Romeinen 2:5) en dat God “ieder zal vergelden naar zijn werken” (Romeinen 2:6). Tijdens het laatste oordeel zal het lot van de verloren mensen in de handen liggen van een alwetende God die allen zal oordelen op basis van de toestand van hun ziel.

Gelovigen zullen overigens ook geoordeeld worden, maar dat is een ander oordeel bij de zogenaamde “rechtersstoel van Christus” (Romeinen 14:10), en omdat de rechtschapenheid van Christus aan ons is toebedeeld en onze namen in het Boek des Levens staan geschreven, zullen wij niet gestraft, maar beloond worden al naar gelang onze daden.

Vandaag hebben wij ons lot nog in eigen hand. Het eindstation van onze zielenreis zal ofwel een eeuwige hemel ofwel een eeuwige hel zijn (Matteüs 25:46). We moeten kiezen waar we zullen zijn door het offer van Christus, dat Hij in onze plaats heeft gebracht, te aanvaarden of te verwerpen. We moeten die keuze maken vóórdat ons stoffelijke leven op deze aarde ten einde komt. Na de dood zullen wij geen keuze meer hebben en zullen wij voor de troon van God moeten staan, waar alles “naakt en ontbloot zal liggen voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen” (Hebreeën 4:13). Romeinen 2:6 verkondigt dat God “ieder zal vergelden naar zijn werken”.Terug naar Nederlandse home page

Wat zal er tijdens het laatste oordeel plaatsvinden?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries