settings icon
share icon

Het boek Obadja

Auteur: Obadja vers 1 geeft aan dat de profeet Obadja de schrijver is van het Boek Obadja.

Datering: Het boek Obadja is waarschijnlijk geschreven tussen 848 en 840 voor Christus.

Doelstelling: Obadja is het kortste boek van het Oude Testament en telt slechts 21 verzen. Obadja is een profeet van God Die deze gelegenheid gebruikt om Edom te veroordelen voor zonden tegen zowel God als Israël. De Edomieten stammen af van Esau en de Israëlieten zijn afstammelingen van zijn tweelingbroer Jakob. Een onenigheid tussen de broers heeft meer dan 1000 jaar invloed gehad op hun nageslacht. Deze scheiding was er de oorzaak van dat de Edomieten Israël verboden om door hun land te trekken tijdens de uittocht van de Israëlieten uit Egypte. Edoms zondige trots vergt nu een streng woord van oordeel van de Heer.

Belangrijkste verzen: "Maar al vlieg je zo hoog als een adelaar, al bouw je je nest in de sterren, dan nog haal ik je neer – spreekt de HEER." (Obadja vers 4)

"Die dag had je je niet mogen verlustigen in de rampspoed die je broeder trof, je had je niet mogen verheugen over de ondergang van het volk van Juda, en op die dag van angst had je hen niet mogen bespotten." (Obadja vers 12)

"Maar de dag van de HEER is nabij voor alle volken; dan zal met jou gedaan worden wat jij met hen gedaan hebt, dan zullen je daden op je eigen hoofd neerkomen." (Obadja vers 15)

Beknopte samenvatting: Obadja's boodschap is zowel definitief als zeker: het koninkrijk Edom zal volledig verwoest worden. Edom is arrogant geweest en verkneukelde zich over de moeilijkheden waarin Israël verkeerde. Wanneer vijandelijke legers Israël aanvallen en de Israëlieten de Edomieten om hulp vragen, weigeren de Edomieten en zij kiezen ervoor om tégen hen te vechten, in plaats van mét hen. Deze zonden van trots kunnen niet langer door de vingers gezien worden. Het boek eindigt met de belofte van de vervulling en verlossing van Sion in de Eindtijd, wanneer het land teruggegeven wordt aan Gods volk terwijl Hij over hen heerst.

Voorafschaduwingen: Vers 21 van het boek Obadja bevat een voorafschaduwing van Christus en Zijn Kerk. “Verlossers zullen de berg Sion bestijgen om over het gebergte van Esau gericht te oefenen, en het koningschap zal zijn aan de HERE.” (NBG) Deze “verlossers” (ook wel “bevrijders” of “heilanden” genoemd in andere vertalingen) zijn de apostelen van Christus; predikanten en in het bijzonder de predikers van het Evangelie in deze laatste dagen. Zij worden “verlossers” genoemd, niet omdat zij onze verlossing bewerkstelligen, maar omdat zij verlossing middels het Evangelie van Christus prediken en ons tonen hoe wij die verlossing kunnen verkrijgen. Zij, en het Woord dat door hen gepredikt wordt, zijn de middelen waarmee het goede nieuws van verlossing aan alle mensen gebracht wordt. Hoewel Christus de enige Verlosser is, dat wil zeggen de Enige die kwam om verlossing te verwerven en de maker van onze verlossing is, zullen verlossers en brengers van het Evangelie steeds meer in opkomst zijn als het einde der tijden nadert.

Praktische toepassing: God zal ten behoeve van ons overwinnen als wij Hem getrouw blijven. Anders dan Edom moeten wij bereid zijn om anderen te helpen in tijden van nood. Trots is een zonde. We hebben niets om trots op te zijn behalve Jezus Christus en wat Hij voor ons gedaan heeft.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Het boek Obadja
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries