settings icon
share icon

Het boek Hosea

Auteur: Hosea 1:1 benoemt de profeet Hosea als de schrijver van het boek. Het is Hosea’s persoonlijke verslag van zijn profetische boodschappen aan de kinderen van God en aan de wereld. Hosea is de enige profeet van Israël die geschreven voorzeggingen naliet die tijdens de latere jaren van zijn leven vastgelegd zijn.

Datering: Hosea, de zoon van Beëri, profeteerde vrij lang, van 785 tot 725 voor Christus. Het boek Hosea is waarschijnlijk geschreven tussen 755 en 725 voor Christus.

Doelstelling: Hosea schreef dit boek om de Israëlieten – en ons – er aan te herinneren dat onze God een liefhebbende God is Wiens loyaliteit aan Zijn verbondsvolk stand houdt. Ondanks dat Israël zich voortdurend tot afgoden wendde, wordt Gods standvastige liefde weergegeven als die van de steeds weer berustende echtgenoot van de ontrouwe vrouw. Hosea’s boodschap is ook een waarschuwing aan degenen die Gods liefde de rug toekeren. Middels de symboliek van het huwelijk van Hosea en Gomer wordt Gods liefde voor het overspelige volk Israël getoond in een rijke metafoor in de thema’s zonde, oordeel en vergevende liefde.

Belangrijkste verzen: “Zo begon de HEER te spreken tegen Hosea. De HEER zei tegen hem: ‘Trouw een overspelige vrouw en verwek kinderen bij haar, want het land maakt zich schuldig aan overspel door zich van de HEER af te keren.’” (Hosea 1:2)

“Want het land zaai ik in met mijn volk. Over Lo-Ruchama zal ik mij ontfermen, Lo-Ammi noem ik weer mijn volk, en dan antwoordt hij: ‘Mijn God.’” (Hosea 2:25)

“Want liefde wil ik, geen offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer.” (Hosea 6:6)

“Kom met woorden van berouw en keer terug naar de HEER. Zeg tegen hem: ‘Vergeef ons al onze misdaden. Neem wat goed is van ons aan. Als offer brengen wij u oprechte woorden. Onze redding verwachten we niet langer van Assyrië, op paarden en strijdwagens zullen wij niet meer vertrouwen, wat we zelf gemaakt hebben niet meer onze god noemen. Immers, bij u vindt een wees ontferming!’ Ik genees hen van hun ontrouw, mijn hart gaat naar hen uit. Mijn toorn heb ik laten varen.’” (Hosea 14:2-5)

Beknopte samenvatting: Het boek Hosea kan in 2 delen opgedeeld worden: (1) Hosea 1:1-3:5 beschrijft een overspelige vrouw en een trouwe echtgenoot, die symbool staan voor de ontrouw van Israël aan God door middel van afgoderij, en (2) Hosea 4:1-14:9 bevat de veroordeling van Israël, in het bijzonder Samaria, vanwege het aanbidden van afgoden, en haar uiteindelijke herstel.

Het eerste deel van het boek bevat drie kenmerkende gedichten die illustreren hoe Gods kinderen steeds weer terugvallen in afgoderij. God draagt Hosea op om met Gomer te trouwen, maar nadat zij hem drie kinderen gebaard heeft, loopt zij bij hem weg om met haar minnaars te kunnen zijn. De symbolische betekenis is duidelijk zichtbaar in het eerste hoofdstuk, waarin Hosea het handelen van Israël vergelijkt met iemand die een huwelijk verlaat om prostituee te worden. Het tweede deel bevat Hosea’s afwijzing van de Israëlieten, maar wordt gevolgd door de beloftes en de genade van God.

Het boek Hosea is een profetisch verslag van Gods onophoudelijke liefde voor Zijn kinderen. Sinds het begin der tijden heeft Gods ondankbare en onwaardige schepping Gods liefde, vergeving en goedertierenheid geaccepteerd zonder afstand te kunnen doen van de eigen slechtheid.

Het laatste deel van het boek Hosea toont hoe Gods liefde Zijn kinderen weer in ere herstelt wanneer Hij hun wandaden vergeet op het moment dat zij naar Hem terugkeren met een berouwvol hart. De profetische boodschap van Hosea voorzegt de komst van Israëls Messias 700 jaar later. Hosea wordt vaak geciteerd in het Nieuwe Testament.

Voorafschaduwingen: Hosea 2:25 is de wonderbaarlijke profetische boodschap van God om de heidenen (niet-Joden) als Zijn kinderen te beschouwen, zoals ook vastgelegd is in Romeinen 9:25 en 1 Petrus 2:10. Heidenen zijn niet van oorsprong “Gods volk”, maar dankzij Zijn genade en goedertierenheid heeft Hij ons Jezus Christus gegeven, en door geloof in Hem worden wij geënt in de boom van Zijn volk (Romeinen 11:11-18). Dit is een fantastische waarheid over de Kerk, die een ‘mysterie’ genoemd mag worden omdat vóór Christus alleen de Joden beschouwd werden als Gods volk. Met de komst van Christus werden de Joden tijdelijk verblind totdat “alle heidenen zijn toegetreden” (Romeinen 11:25).

Praktische toepassing: Het boek Hosea verzekert ons van Gods onvoorwaardelijke liefde voor Zijn volk. Maar het toont ook hoe God verbolgen raakt door het eerloze handelen van Zijn kinderen. Hoe kan een kind, dat alle liefde, goedertierenheid en genade ontvangt, een Vader zo respectloos behandelen? Maar dat is precies wat we eeuwenlang gedaan hebben. Wanneer we nadenken over hoe de Israëlieten God de rug toekeerden, hoeven we niet verder dan ons eigen spiegelbeeld te kijken om een weerspiegeling te zien van diezelfde Israëlieten.

Alleen door steeds in herinnering te houden hoeveel God voor elk van ons gedaan heeft, zullen we in staat zijn om te voorkomen dat we de Enige afwijzen die ons eeuwig leven in Glorie kan schenken, in plaats van in de Hel die we verdienen. Het is essentieel dat wij leren om respect te hebben voor onze Schepper. Hosea toont ons dat als we berouw hebben en tot inkeer komen wanneer we een fout maken, God ons opnieuw Zijn oneindige liefde zal tonen (1 Johannes 1:9).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Het boek Hosea
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries