settings icon
share icon
Vraag

Waarom is het zo moeilijk om de Bijbel te begrijpen?

Antwoord


Iedereen worstelt in zekere mate om de Bijbel te begrijpen. Zelfs na bijna 2000 jaar kerkgeschiedenis zijn er nog steeds enkele Bijbelverzen waarvan zelfs de meest briljante Bijbelgeleerden moeten gissen naar de juiste betekenis. Waarom is het zo moeilijk om de Bijbel te begrijpen? Waarom kost het zoveel moeite om de Bijbel volledig en juist te begrijpen? Voordat we ons wagen aan een antwoord, moeten we opmerken dat God niet onduidelijk met ons heeft gecommuniceerd. De boodschap van Gods Woord is volkomen helder. De reden dat de Bijbel soms moeilijk te begrijpen kan zijn, is dat wij zondige wezens zijn. Onze zondige natuur versluiert ons begrip en is er de oorzaak van dat wij de Bijbel verdraaien naar onze eigen voorkeur.

Er zijn verschillende factoren die de Bijbel moeilijk te begrijpen kunnen maken. Ten eerste is er sprake van tijds- en cultuurverschillen. De Bijbel is geschreven tussen de 3400 en 1900 jaar geleden. De cultuur waarin de Bijbel geschreven werd, verschilde sterk van de meeste hedendaagse culturen. De daden van nomadische herders in 1800 vóór Christus in het Midden-Oosten zijn niet zo gemakkelijk te begrijpen voor computerprogrammeurs in de 21e eeuw. Wanneer we de Bijbel proberen te begrijpen, is het van essentieel belang dat we de cultuur erkennen waarin de Bijbel geschreven is.

Ten tweede bevat de Bijbel verschillende literatuursoorten, inclusief geschiedenis, recht, poëzie, liederen, wijsheidsliteratuur, profetieën, persoonlijke brieven en apocalyptische literatuur. Historische literatuur moet anders uitgelegd worden dan wijsheidsliteratuur. Poëzie kan niet op dezelfde manier begrepen worden als apocalyptische geschriften. Een persoonlijke brief heeft een bepaalde betekenis voor ons, maar kan voor de oorspronkelijke ontvangers een andere toepassing gehad hebben. De erkenning dat de Bijbel verschillende genres omvat is van wezenlijk belang om verwarring en verkeerd begrip te voorkomen.

Ten derde zijn we allemaal zondaars, en we maken allemaal fouten (Prediker 7:20; Romeinen 3:23; 1 Johannes 1:8). Hoe we ook ons best doen om niet onze vooringenomen vooroordelen in de Bijbel te zien, het is onvermijdelijk dat we dat allemaal van tijd tot tijd wel doen. Helaas zal iedereen op een gegeven moment wel eens een tekstdeel verkeerd uitleggen vanwege een veronderstelling over wat het wel of niet zou kunnen betekenen. Wanneer we de Bijbel bestuderen, moeten we God vragen om onze vooroordelen weg te nemen en ons te helpen om Zijn Woord los van onze vooronderstellingen te interpreteren. Dit is vaak moeilijk om te doen, omdat er nederigheid voor nodig is en een bereidheid om fouten toe te geven.

In geen geval volstaan de bovengenoemde drie stappen om de Bijbel juist te begrijpen. Er zijn hele boeken geschreven over Bijbelse hermeneutiek - de wetenschap van het verklaren van de Bijbel. Maar deze drie stappen vormen een heel goed startpunt voor begrip van de Bijbel. We moeten de culturele verschillen tussen onszelf en de mensen in Bijbelse tijden (h)erkennen. We moeten in acht nemen dat er sprake is van verschillende soorten literatuur. We moeten ernaar streven om de Bijbel voor zichzelf te laten spreken, en onze interpretatie niet laten kleuren door onze eigen aannames.

De Bijbel begrijpen kan soms een moeilijke taak zijn, maar met Gods hulp is het mogelijk. Onthoud dat wanneer jij in Jezus Christus gelooft, Gods Geest in jou woont (Romeinen 8:9). Dezelfde God Die de Schrift “inspireerde” (2 Timoteüs 3:16-17) is de God Die jouw gedachten zal openstellen voor de waarheid en het begrip van Zijn Woord wanneer je op Hem vertrouwt. Dat wil niet zeggen dat God het altijd makkelijk zal maken. God wil dat wij Zijn Woord bestuderen en de schatten van Zijn Woord volledig onderzoeken. De Bijbel begrijpen is misschien niet makkelijk, maar wel bij uitstek de moeite waard.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Waarom is het zo moeilijk om de Bijbel te begrijpen?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries