settings icon
share icon
Vraag

Zouden we de Heilige Geest moeten aanbidden?

Antwoord


We weten dat alleen God aanbeden moet worden. Alleen God vereist aanbidding, en alleen God verdient aanbidding. De vraag of we de Heilige Geest zouden moeten aanbidden kan simpelweg beantwoord worden door vast te stellen of de Geest God is. In tegenstelling tot wat sommige sektes denken, is de Heilige Geest niet slechts een “kracht”, maar een persoonlijkheid. De Bijbel gebruikt persoonlijke bewoordingen voor Hem (Johannes 15:26; 16:7-8, 16:13-14). Hij handelt zoals een Wezen met een persoonlijkheid zou handelen — Hij spreekt (1 Timoteüs 4:1), Hij heeft lief (Romeinen 15:30), Hij onderwijst (Johannes 14:26), Hij pleit voor ons (Romeinen 8:26), enzovoorts.

De Heilige Geest bezit de Goddelijke Persoonlijkheid – Hij deelt de kenmerken van God. In essentie is Hij noch een engel, noch een mens. Hij is eeuwig (Hebreeën 9:14). Hij is alomtegenwoordig (Psalm 139:7-10). De Geest is alwetend, wat wil zeggen dat Hij “alles doorgrondt, ook de diepten van God” (1 Korintiërs 2:10-11). Hij leerde de apostelen “alles” (Johannes 14:26). Hij was betrokken bij de schepping (Genesis 1:2). Over de Heilige Geest wordt gesproken in nauw verband met zowel de Vader als de Zoon (Matteüs 28:19; Johannes 14:16). Als Persoon kan Hij belogen worden (Handelingen 5:3-4) en kan Hij verdrietig gestemd worden (Efeziërs 4:30). Bovendien worden enkele passages uit het Oude Testament over God, in het Nieuwe Testament toegepast op de Geest (vergelijk Jesaja 6:8 met Handelingen 28:25, en Exodus 16:7 met Hebreeën 3:7-9).

Een Goddelijke Persoon is aanbidding waardig. God is “lovenswaardig” (Psalm 18:4). Groot is de Heer, Hem “komt alle lof toe” (Psalm 48:2). Wij worden geboden om God te aanbidden (Matteüs 4:10; Openbaring 19:10; 22:9). Als de Geest Goddelijk is, de derde Persoon van onze Drieledige God, dan is Hij onze aanbidding dus waardig. Filippenzen 3:3 vertelt ons dat ware gelovigen, wiens hart besneden is, God eren middels de Geest en heerlijkheid en zich verheugen in Christus. Dat is een prachtig beeld van de aanbidding van alle drie leden van de Drie-eenheid.

Hoe we de Heilige Geest moeten aanbidden? Op dezelfde manier waarop we de Vader en de Zoon aanbidden. Christelijke aanbidding is geestelijk en komt voort uit de innerlijke werking van de Heilige Geest. Wij reageren hierop door onze levens aan Hem te offeren (Romeinen 12:1). We aanbidden de Geest door gehoorzaam te zijn aan Zijn geboden. De apostel Johannes legt het volgende uit over Christus: “Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons gegeven heeft” (1 Johannes 3:24). Hier zien we het verband tussen gehoorzaamheid aan Christus en de Heilige Geest die in ons woont, ons van alle dingen overtuigt – in het bijzonder van onze behoefte aan aanbidding door gehoorzaamheid – en ons in staat stelt om te aanbidden.

Aanbidding is zelf een functie van de Geest. Jezus zegt dat wij moeten “aanbidden in geest en in waarheid” (Johannes 4:24). Wie geestelijk is wordt bewoond door de Geest, die ons verzekert dat wij Hem toebehoren (Romeinen 8:16). Zijn tegenwoordigheid in onze harten stelt ons in staat om op onze beurt Hem te aanbidden in de Geest. Wij zijn in Hem zoals Hij in ons is, zoals Christus in de Vader is en de Vader in ons is middels de Geest (Johannes 14:20, 17:21).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Zouden we de Heilige Geest moeten aanbidden?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries