settings icon
share icon
Vraag

Ging Jezus tussen Zijn dood en opstanding naar de hel?

Antwoord


Ging de ziel van Jezus tussen Zijn dood en opstanding naar de hel? Er bestaat veel verwarring over deze vraag . Dit idee is vooral afkomstig uit de zogenaamde “apostolische geloofsbelijdenis”, die stelt: “Die nedergedaald is ter helle”. Er bestaan ook Schriftteksten die - afhankelijk van de vertaling - beschrijven hoe Jezus naar de “hel” ging. Wanneer we dit onderwerp bestuderen is het belangrijk dat we eerst begrijpen wat de Bijbel ons leert over de “domeinen” van de doden.

In de Hebreeuwse Schriftteksten wordt het woord “Sheol” gebruikt om het dodenrijk aan te duiden. Het betekent eenvoudig de “plaats van de doden” of de “plaats van de zielen/geesten die zijn heengegaan”. Het Griekse woord dat in het Nieuwe Testament voor de hel gebruikt wordt is “Hades”, wat eveneens slaat op de “plaats van de doden”. Andere Schriftteksten in het Nieuwe Testament geven aan dat Sheol / Hades een tijdelijke plaats is, waar zielen worden vastgehouden in afwachting van de uiteindelijke opstanding en het oordeel. Openbaring 20:11-15 maakt een duidelijk onderscheid tussen de twee. De hel (de vuurpoel) is de permanente en laatste plaats waar de ongelovigen worden veroordeeld. Hades is een tijdelijke plaats. Dus, nee, Jezus ging niet naar de “hel”, omdat de “hel” een toekomstige plaats is, die pas in gebruik zal worden genomen na het oordeel voor de Grote Witte Troon (Openbaring 20:11-15).

Sheol / Hades is een domein met twee “afdelingen” (Matteüs 11:23; 16:18; Lucas 10:15; 16:23; Handelingen 2:27-31): de verblijfplaats van mensen die gered zijn en de verblijfplaats van mensen die verloren gaan. De verblijfplaats van geredde mensen wordt het “Paradijs” genoemd en “Abrahams hart”. Deze twee verblijfplaatsen worden van elkaar gescheiden door een “wijde kloof” (Lucas 16:26). Toen Jezus naar de hemel opsteeg, nam Hij de bewoners van het Paradijs (gelovigen) met Zich mee (Efeziërs 4:8-10). De zijde van Sheol / Hades waar de goddelozen verblijven is onveranderd gebleven. Alle ongelovige doden gaan daar naartoe in afwachting van hun laatste oordeel in de toekomst. Ging Jezus naar Sheol / Hades? Volgens Efeziërs 4:8-10 en 1 Petrus 3:18-20: ja.

Een gedeelte van de verwarring over dit onderwerp komt voort uit passages als Psalm 16:10-11: “Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekend maken..." (Statenvertaling). Het woord “hel”, dat in deze en vele andere vertalingen is gebruikt, is geen correcte vertaling van dit vers. Een correcte vertaling zou zijn “het graf”, “Sheol” of “dodenrijk”. Jezus zei jaren later aan het kruis tegen de dief naast Hem: “Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn”. Jezus' lichaam bevond zich in het graf, maar Zijn ziel/geest ging naar het “Paradijs” in Sheol / Hades. Hij nam vervolgens alle rechtschapen doden in het Paradijs met Zich mee naar de hemel. Helaas zijn de vertalers in veel Bijbelvertalingen niet consequent, of gewoonweg incorrect, wat betreft de manier waarop ze de Hebreeuwse en Griekse woorden voor “Sheol,” “Hades” en “hel” vertalen.

Sommigen zijn van mening dat Jezus naar de “hel” ging of naar de “verloren” zijde van Sheol / Hades om daar nog verder gestraft te worden voor onze zonden. Dit idee is volledig on-Bijbels! Zijn dood aan het kruis en Zijn lijden in onze plaats waren voldoende om te voorzien in onze verlossing. Zijn vergoten bloed bracht onze eigen reiniging van onze zonden tot stand (1 Johannes 1:7-9). Toen Hij daar aan het kruis hing, nam Hij de zondelast van de hele mensheid op Zich. “Hij werd voor ons één gemaakt met de zonde.” 2 Korintiërs 5:21 stelt: “God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.” Deze toewijzing van de zonde helpt ons te begrijpen hoe Christus in de Hof van Getsemane worstelde met de beker der zonden die aan het kruis over Hem zou worden uitgegoten.

Het moment waarop Jezus van de Vader werd afgescheiden, vanwege de zonden die over Hem werden uitgegoten, was het moment waarop Hij aan het kruis uitriep: “Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?” Toen Hij Zijn geest opgaf, zei Hij: “Vader, in uw handen leg ik mijn geest.” Zijn lijden was in onze plaats voltooid. Zijn ziel/geest ging naar het Paradijs in Hades. Jezus ging niet naar de hel. Het lijden van Jezus eindigde op het moment van Zijn dood. De betaling voor onze zonden was volbracht. Vervolgens wachtte Hij op de opstanding van Zijn lichaam en Zijn terugkeer naar de heerlijkheid via Zijn hemelvaart. Ging Jezus naar de Hel? Nee. Ging Jezus naar Sheol / Hades? Ja.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Ging Jezus tussen Zijn dood en opstanding naar de hel?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries