settings icon
share icon
Vraag

Wie is de Heilige Geest?

video
Antwoord


Er bestaan veel misverstanden over de identiteit van de Heilige Geest. Sommigen zien de Heilige Geest als een mystieke kracht. Anderen denken dat de Heilige Geest een onpersoonlijke kracht is die door God beschikbaar wordt gemaakt voor volgelingen van Christus. Wat zegt de Bijbel over de identiteit van de Heilige Geest? Eenvoudig gezegd: de Bijbel vertelt ons dat de Heilige Geest God is. De Bijbel vertelt ons ook dat de Heilige Geest een Persoon is, een Wezen met een verstand, emoties en een wil.In een groot aantal Schriftteksten kan duidelijk worden gezien dat de Heilige Geest God is. Handelingen 5:3-4 is hiervan een voorbeeld. In dit vers zegt Petrus tegen Ananias dat hij tegen de Heilige Geest had gelogen: “Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf”. Uit deze uitspraak blijkt duidelijk dat liegen tegen de Heilige Geest hetzelfde is als liegen tegen God. We kunnen ook zien dat de Heilige Geest God is omdat Hij de eigenschappen of karakteristieken van God bezit. De Heilige Geest is bijvoorbeeld alomtegenwoordig, zoals we kunnen zien in Psalm 139:7-8: “Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar”. Vervolgen zien we in 1 Korintiërs 2:10-11 de eigenschap van alwetendheid in de Heilige Geest: “God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen.”

We kunnen zien dat de Heilige Geest inderdaad een Persoon is omdat Hij een verstand, emoties en een wil heeft. De Heilige Geest denkt en weet (1 Korintiërs 2:10). De Heilige Geest kan bedroefd worden (Efeziërs 4:30). De Heilige Geest is onze pleitbezorger (Romeinen 8:26-27). De Heilige Geest neemt beslissingen volgens Zijn wil (1 Korintiërs 12:7-11). De Heilige Geest is God, de derde “Persoon” van de Drie-eenheid. Als God kan de Heilige Geest volledig functioneren als de Trooster en de Raadgever die Jezus ons had beloofd (Johannes 14:16,26; 15:26).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wie is de Heilige Geest?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries