settings icon
share icon
Vraag

Wat is de sleutel tot een werkelijke kennis van God?

Antwoord


We hebben allemaal een sterk verlangen om gekend te zijn en anderen te kennen. Nog belangrijker is het dat alle mensen hun Schepper willen kennen, zelfs als ze geen uitgesproken geloof in God hebben. Vandaag de dag worden we gebombardeerd met reclameboodschappen die ons vele manieren beloven om tegemoet te komen aan onze verlangens om meer te weten, meer te hebben en meer te zijn. Maar de lege beloftes van de wereld zullen nooit zo tevredenstellen als de kennis van God. Jezus zei: "Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus" (Johannes 17:3).

Wat is dan de sleutel tot het werkelijk kennen van God? Ten eerste is het heel belangrijk om te begrijpen dat de mens, vanuit zichzelf, niet in staat is om God werkelijk te kennen, vanwege de zondigheid van de mens. De Schrift openbaart aan ons dat wij allen zondig zijn (Romeinen 3) en dat we ruim tekortschieten voor de mate van heiligheid die nodig is om met God samen te zijn. Er wordt ons ook gezegd dat het loon van onze zonde, de dood is (Romeinen 6:23) en dat we eeuwig verloren zullen zijn zonder God, tenzij we de belofte van het offer van Jezus op het kruis aanvaarden en ontvangen. Dus om God werkelijk te kennen, moeten we Hem eerst in ons leven ontvangen. “Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden" (Johannes 1:12). Niets is belangrijker dan deze waarheid begrijpen, wanneer het er op aankomt om God te kennen. Jezus maakt duidelijk dat Hij alleen de weg is naar de hemel en naar een persoonlijke kennis van God: "‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij’" (Johannes 14:6).

De enige vereisten om aan deze reis te beginnen zijn de aanvaarding en de ontvangst van de bovengenoemde beloftes. Jezus kwam om ons nieuw leven in te blazen, door Zichzelf als offer aan te bieden zodat onze zonden ons niet in de weg zullen staan bij het kennen van God. Zodra we deze waarheid ontvangen hebben, kunnen we beginnen aan de reis om God persoonlijk te leren kennen. Een van de belangrijkste ingrediënten van deze reis is het begrip dat de Bijbel Gods Woord is, en Zijn openbaring van Zichzelf, Zijn beloftes en Zijn wil. Eigenlijk is de Bijbel een liefdesbrief geschreven aan ons, van een liefhebbende God die ons gemaakt heeft om Hem zeer goed te kennen. En hoe kunnen we onze Schepper beter leren kennen dan door ons onder te dompelen in Zijn Woord, dat juist vanwege die reden aan ons geopenbaard is? En het is belangrijk om dit proces gedurende de hele reis voort te zetten. Paulus schrijft aan Timoteüs: "Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust" (2 Timoteüs 3:14-17).

Tot slot: God werkelijk kennen vraagt onze inzet om gehoorzaam te zijn aan wat we lezen in de Schrift. Tenslotte zijn wij gemaakt om goede daden te doen (Efeziërs 2:10) zodat we deel kunnen uitmaken van Gods plan om Zich blijvend aan de wereld te openbaren. We dragen de verantwoordelijkheid om het geloof te beleven dat nodig is om God te kennen. Wij zijn het zout en het licht op deze aarde (Matteüs 5:13-14), bestemd om Gods smaak aan de wereld te geven en te dienen als een schijnend licht te midden van de duisternis van deze wereld. Niet alleen moeten we Gods Woord lezen en begrijpen, maar we moeten het ook gehoorzaam in de praktijk brengen en trouw blijven (Hebreeën 12). Jezus Zelf hechtte er het grootste belang aan dat we God liefhebben met heel ons hart en onze naasten liefhebben als onszelf (Matteüs 22). Dit gebod kunnen we onmogelijk nakomen als we ons er niet op toeleggen om Zijn waarheid, die in Zijn Woord geopenbaard is, te lezen en toe te passen.

Dit zijn de sleutels tot een werkelijke kennis van God. Natuurlijk komt er nog veel meer bij kijken in onze levens, zoals de toewijding tot gebed, stille tijd, gemeenschap en aanbidding. Maar die zaken volgen pas als we de beslissing hebben genomen om Jezus en Zijn beloftes in onze levens te ontvangen, en accepteren dat wij op eigen houtje God niet werkelijk kunnen kennen. Dan worden onze levens vervuld door God, en kunnen we ervaren dat we Hem innig en persoonlijk kennen.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is de sleutel tot een werkelijke kennis van God?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries