settings icon
share icon
Vraag

Hoe moet ik het begrip van God als Vader opvatten?

Antwoord


“Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.” (1 Johannes 3:1). Dit vers begint met een opdracht: “Ziet”. Johannes wil dat wij goed kijken naar de blijk van de liefde van de Vader. Hij heeft het onderwerp van Gods liefde in het voorafgaande hoofdstuk geïntroduceerd (1 Johannes 2:5, 2:15), bespreekt het hier kort en legt het volledig uit in het vierde hoofdstuk. Het doel van Johannes is om het soort liefde dat de Vader aan Zijn kinderen schenkt, te beschrijven: “welk een liefde”. Het Griekse woord dat vertaald is als “welk een” is slechts zes keer te vinden in het Nieuwe Testament en is altijd een uitdrukking van verbazing en verwondering.

Het is interessant dat Johannes niet zegt: “De Vader houdt van ons”. Wanneer hij dat zou doen, zou hij een toestand beschrijven. In plaats daarvan vertelt hij ons dat de Vader ons “overladen” heeft met Zijn liefde, en dat verbeeldt weer een actie en de omvang van Gods liefde. Het is ook interessant dat Johannes het woord “Vader” met opzet gekozen heeft. Dat woord suggereert de vader-kind relatie. Maar God werd geen Vader toen Hij ons als kinderen aannam. Gods vaderschap is eeuwig. Hij is eeuwig de Vader van Jezus Christus, en door Jezus is Hij onze Vader. Door Jezus ontvangen wij de liefde van de Vader en worden wij “kinderen van God” genoemd.

Wat een eer is het dat God ons Zijn kinderen noemt, en ons de verzekering geeft dat wij, als Zijn kinderen, erfgenamen en mede-erfgenamen zijn met Christus (Romeinen 8:17). In zijn Evangelie vertelt Johannes ons ook dat God het recht om kinderen van God te worden geeft aan allen die in geloof Christus als Heer en Redder ontvangen hebben (Johannes 1:12). God reikt Zijn liefde aan Zijn Zoon Jezus Christus, en dóór Hem, aan al Zijn aangenomen kinderen..

Wanneer Johannes tegen ons zegt: “dit is wat we zijn!” benoemt hij de realiteit van onze status. Nu, op dit precieze moment, zijn wij Zijn kinderen. Met andere woorden, dit is geen belofte die God in de toekomst zal vervullen. Nee, de waarheid is dat we nu al Gods kinderen zijn. We genieten alle rechten en voorrechten die onze aanneming inhoudt, omdat we God als onze Vader hebben leren kennen. Als Zijn kinderen ervaren we Zijn liefde. Als Zijn kinderen erkennen we Hem als onze Vader, want wij hebben ervaringskennis van God. Wij vertrouwen op en geloven in Degene die ons liefheeft; voor ons zorgt en ons beschermt zoals onze aardse vaders dat zouden moeten doen. En zoals onze aardse vaders ook zouden moeten doen, berispt God Zijn kinderen wanneer ze ongehoorzaam zijn of Zijn geboden negeren. Hij doet dat om onze bestwil, om ons “te laten delen in zijn heiligheid” (Hebreeën 12:10).

Er zijn vele manieren waarop de Schrift de mensen beschrijft die God liefhebben en gehoorzamen. We zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus (Romeinen 8:17); we vormen een heilig priesterschap (1 Petrus 2:5); we zijn een nieuwe schepping (2 Korintiërs 5:17); en we hebben deel aan de Goddelijke natuur (2 Petrus 1:4). Maar meer nog dan alle bovengenoemde omschrijvingen – belangrijker dan welke titel of functie dan ook – is het simpele feit dat wij Gods kinderen zijn, en dat Hij onze hemelse Vader is.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Hoe moet ik het begrip van God als Vader opvatten?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries