settings icon
share icon
Vraag

Wat betekent het dat God alomtegenwoordig is?

Antwoord


Wanneer we zeggen dat God alomtegenwoordig is, bedoelen we dat God overal is. In veel religies wordt geloofd dat God alomtegenwoordig is. Zowel in het Joodse geloof als in het Christendom wordt deze opvatting verder onderverdeeld in transcendentie (het idee dat God ver boven Zijn schepping uitstijgt) en immanentie (de nabijheid van God in Zijn schepping). Hoewel God niet daadwerkelijk deel uitmaakt van de schepping (zoals in het pantheïsme wordt geloofd) is Hij altijd overal aanwezig.

Gods aanwezigheid duurt voort gedurende de hele schepping, hoewel Zijn aanwezigheid misschien niet op dezelfde manier op hetzelfde moment aan alle mensen kenbaar gemaakt wordt. Soms kan Hij actief aanwezig zijn tijdens een situatie, terwijl Hij misschien niet kenbaar maakt dat Hij aanwezig is bij een andere gelegenheid elders. De Bijbel onthult dat God zowel duidelijk aanwezig kan zijn bij een persoon (Psalm 46:2; Jesaja 57:15) als in alle omstandigheden in de gehele schepping op elk denkbaar moment (Psalm 33:13-14). Alomtegenwoordigheid is Gods manier om aanwezig te zijn in alle tijden en op alle plaatsen. En hoewel God altijd overal is, is Hij niet plaatselijk gebonden aan een bepaalde tijd of plaats. God is overal en in elk “nu”. Geen molecuul of atoomdeeltje is zo klein dat God er niet volledig bij aanwezig is, en geen sterrenstelsel is zo groot dat God het niet omsluit. Maar als we de schepping ongedaan zouden kunnen maken, zou God het nog steeds weten, want Hij kent alle mogelijkheden, of ze nu echt zijn of niet.

God is van nature aanwezig in elk aspect van de natuurlijke orde van de dingen, op elke manier, tijd en plaats (Jesaja 40:12; Nahum 1:3). God is op verschillende manieren actief aanwezig bij elke gebeurtenis in de geschiedenis als vooruitblikkende begeleider van menselijke zaken (Psalm 48:7; 2 Kronieken 20:37; Daniël 5:5-6). God is op bijzondere wijze aandachtig aanwezig bij allen die Zijn Naam aanroepen, die voorspreken voor anderen, die God aanbidden, die vragend bidden en die oprecht bidden om vergeving (Psalm 46:2). Hij is soeverein aanwezig in de persoon van Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus (Kolossenzen 2:19), en mystiek aanwezig in de universele kerk die de aarde bestrijkt en waartegen de poorten van de hel niet zullen zegevieren.

Zoals ook Gods alwetendheid een schijnbare tegenspraak lijkt door de beperkingen van het menselijke brein, zo lijkt ook de alomtegenwoordigheid van God paradoxaal. Een van deze paradoxen is belangrijk: de aanwezigheid van God in de hel, de plek waar de goddelozen naar toe moeten en gebukt gaan onder de oneindige en onophoudelijke woede van God vanwege hun zonden. Velen beargumenteren dat de hel een plek is waar men afgescheiden is van God (Matteüs 25:41) en als dat zo is, dan kan niet gesteld worden dat God in een plaats is die gescheiden van Hem is. Maar de goddelozen in de hel hebben Zijn eeuwige toorn te verduren, want Openbaring 14:10 spreekt over de kwelling van de goddelozen onder de ogen van het Lam. Dat God op een plek zou zijn waarvan men zegt dat de goddelozen daar naar toe gestuurd worden, veroorzaakt wel enige consternatie. Maar deze paradox kan verklaard worden door het feit dat God aanwezig kan zijn – omdat Hij alles vult met Zijn aanwezigheid (Kolossenzen 1:17) en alles in stand houdt door het woord van Zijn macht (Hebreeën 1:3)— maar Hij is niet noodzakelijkerwijs overal om zegening te brengen.

Zoals God soms ook gescheiden is van Zijn kinderen vanwege zonde (Jesaja 52:9) en Hij ver weg is van de goddelozen (Spreuken 15:29) en de goddeloze onderdanen van de duisternis aan het einde der tijden naar een plaats van eeuwige bestraffing zendt, is God nog steeds in hun midden. Hij weet hoe de zielen lijden die nu in de hel zijn; Hij kent hun grote angst, hun roepen om rust, hun tranen en verdriet om de eeuwige staat waarin ze zich bevinden. Hij is daar alleszins om hen eeuwig te herinneren aan hun zonden die een kloof veroorzaakt hebben tussen hen en alle zegeningen die hen anders gegeven waren. Hij is daar in elk opzicht, maar toont hen geen andere eigenschap dan Zijn toorn.

Op dezelfde manier zal Hij ook in de hemel zijn, om blijk te geven van elke mogelijke zegening waar wij hier geen enkel begrip van hebben; Hij zal daar Zijn veelvuldige zegening tonen, Zijn veelvuldige liefde en Zijn veelvuldige barmhartigheid — ja alles behalve Zijn toorn. De alomtegenwoordigheid van God zou ons er aan moeten herinneren dat we ons niet kunnen verbergen voor God wanneer we gezondigd hebben (Psalm 139:11-12), maar dat we kunnen terugkeren naar God in berouw en geloof zonder zelfs maar te hoeven bewegen (Jesaja 57:16).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat betekent het dat God alomtegenwoordig is?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries