settings icon
share icon
Vraag

Waar wordt Christus in het Oude Testament genoemd?

Antwoord


Er staan veel profetieën over Jezus Christus in het Oude Testament. Sommige schriftgeleerden zeggen dat er honderden Messiaanse profetieën bestaan. Hier volgen de profetieën die het duidelijkst en het belangrijkst zijn. Over de geboorte van Jezus: Jesaja 7:14: “Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen.” Jesaja 9:5: “Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.” Micha 5:1: “Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.”

Over de bediening en de dood van Jezus: Zacharia 9:9: “Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin.” Psalm 22:16-18: “Honden staan om mij heen, een woeste bende sluit mij in, zij hebben mijn handen en voeten doorboord. Ik kan al mijn beenderen tellen. Zij kijken vol leedvermaak toe, verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel.”

De duidelijkste profetie, en zeer zeker de langste, is waarschijnlijk het hele 53e hoofdstuk van Jesaja. Jesaja 53:3-7: “Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open.”

De profetie in hoofdstuk 9 van Daniël over de “zeventig zevens” voorspelde de exacte datum waarop Jezus, de Messias, zou worden vermoord. Jesaja 50:6 beschrijft nauwkeurig hoe Jezus zou worden geslagen. Zacharia 12:10 voorspelt het “doorboren” van de Messias, wat plaatsvond na de dood van Jezus aan het kruis. We kunnen nog veel meer voorbeelden aandragen, maar deze zijn voor dit doeleinde voldoende. Het Oude Testament voorspelt ongetwijfeld de komst van Jezus als de Messias.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Waar wordt Christus in het Oude Testament genoemd?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries