settings icon
share icon
Vraag

Geloven Christenen in drie goden?

Antwoord


Als jij een Moslim bent, dan heb je waarschijnlijk gehoord dat Christenen in drie goden geloven. Maar dat idee is net zo zeer godslastering voor Christenen als voor jou.

Er is één God!
Christenen zijn het eens met het geloof van de Moslim in één God. In ons Heilige Boek (dat door de Koran in Soera 4:136 wordt geprezen) gebiedt God: "Vereer naast mij geen andere goden” (Exodus 20:3).

Ondersteunde Isa/Jezus het monotheïsme? Toen Jezus naar het grootste gebod werd gevraagd, antwoordde Jezus: “De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” (Marcus 12:29-30)

De ene God bestaat als drie Personen
De Bijbel leert ons dat God in essentie één is, maar toch drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Elk van hen is volledig God. God is niet drie goden, maar drie in één. Dit is geen mathematische tegenstrijdigheid. Hoewel mensen de paradox van de Drie-eenheid van God niet volledig kunnen bevatten, moeten we Zijn openbaring als waarheid aanvaarden. Christenen geloven niet in drie goden. Onze ene God manifesteert Zichzelf in drie Personen.

Is Jezus de Zoon van God?
Dezelfde Jezus die Gods éénheid prees getuigde met Zijn perfecte leven, Zijn wonderen en Zijn eigen woorden dat Hij Gods Zoon in een mensenlichaam was (Matteüs 9:6; Johannes 8:46, 58). Jezus zei: “De Vader en ik zijn één" (Johannes 10:30). We kunnen niet aan de ene kant de leer van Jezus prijzen en aan de andere kant Zijn Godheid ontkennen, omdat Hij beweerde van en uit God afkomstig te zijn. Daarom is Jezus of Gods Zoon of een godslasteraar.

Word jij boos over het getuigenis van Jezus? Ook de religieuze leiders in Zijn tijd werden hier boos over. Omdat Jezus beweerde dat Hij Gods Zoon was (wat Zijn relatie met God voorstelt), smeedden zij plannen om Hem te doden. “Toen vroeg de hogepriester hem: ‘Bent u de messias, de Zoon van de Gezegende?’ Jezus zei: ‘Dat ben ik, en u zult de Mensenzoon aan de rechterhand van de Machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel.’ De hogepriester scheurde zijn kleren en zei: ‘Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt de godslastering gehoord; wat is uw oordeel?’ Allen oordeelden dat hij schuldig was en de doodstraf verdiende.” (Marcus 14:61-64)

Wat is jouw oordeel?
Wat je gelooft kan de waarheid niet veranderen. Is Jezus de Zoon van God? Als dat niet zo was, dan verdiende Hij de dood. Als Hij een mens was geweest, dan waren zijn resten achter de steen van Zijn graf blijven liggen. Maar zij bleven daar niet liggen. Door Zijn opstanding toonde Jezus aan dat Hij Goddelijk was. Als Hij Gods Zoon is, waarom stierf Hij dan? Hij verdiende de dood niet. Zijn foutloze leven stemde overeen met Zijn getuigenis over Zijn Godheid. Jezus hield Zich aan het grootste gebod om God lief te hebben.

Heb jij je daar ook aan gehouden? In tegenstelling tot Jezus kan niemand van ons God boven alles liefhebben. Ook het overtreden van een klein gebod (zoals liegen, haten of begeren) houdt ons uit de hemel: “Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke” (Jakobus 2:10). Wij allen verdienen de dood: een eeuwige afzondering van God in de hel.

Maar put hoop uit het volgende: de Heer Jezus nam de straf voor de zonde op Zich toen Hij aan het kruis stierf. “God heeft hem [Jezus] die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden” (2 Korintiërs 5:21). Nadat Zijn kruisdood stond Jezus weer op uit de dood. Hij bewees hiermee dat Hij God was en dat Zijn offergave effectief was geweest.

De levende Jezus Christus kan voor jouw zonden betalen en zo de weg naar het paradijs voor je openen. Toen Jezus Zijn volgelingen beloofde dat Hij een plaats in de hemel voor hen zou gereedmaken, vroeg iemand Hem hoe we daar kunnen komen. “Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.’” (Johannes 14:6)

Vertrouw op de dood van Christus aan het kruis en Zijn opstanding uit het graf om jou te redden van de macht van de zonde en de straf voor de zonde. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven!

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Geloven Christenen in drie goden?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries