settings icon
share icon
Vraag

Wat is Christelijke ethiek?

Antwoord


Christelijke ethiek wordt goed samengevat in Kolossenzen 3:1-6: “Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen. Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn”.

Hoewel de Bijbel meer is dan slechts een lijst met dingen die je wel en niet moet doen, geeft de Bijbel ons gedetailleerde instructies over hoe we zouden moeten leven. De Bijbel bevat alles dat we moeten weten over hoe we ons Christelijke leven moeten leiden. De Bijbel behandelt echter niet expliciet iedere situatie die we in ons leven tegen zullen komen. Hoe is de Bijbel dan voldoende voor alle ethische dilemma’s waar we mee te maken hebben? Dit is waar de Christelijke ethiek om de hoek komt kijken.

De wetenschap definieert ethiek als “een verzameling morele principes, de studie van moraliteit”. Dus Christelijke ethiek zou dan de principes inhouden die we afleiden van het Christelijk geloof waar we naar handelen. Hoewel Gods Woord misschien niet iedere situatie behandelt die we in ons leven tegenkomen, geven de principes ervan ons de standaard waar we ons door moeten laten leiden in de situaties waarin geen expliciete instructies gegeven worden.

Bijvoorbeeld, de Bijbel zegt niet expliciet iets over het gebruik van illegale drugs, maar gebaseerd op de principes die we door de Schrift leren weten we dat het fout is. De Bijbel vertelt ons dat het lichaam een tempel van de Heilige Geest is en dat we God ermee zouden moeten eren (1 Korintiërs 6:19-20). We weten wat drugsgebruik met het lichaam doet — de schade die het kan toebrengen aan verschillende organen — we weten dat we door drugsgebruik de tempel van de Heilige Geest vernielen. Dat is zeker niet het eren van God. De Bijbel vertelt ons ook dat we de autoriteiten, die God zelf op zijn plaats heeft gezet, moeten gehoorzamen (Romeinen 13:1). Als we illegale drugs gebruiken, dan onderwerpen we ons niet aan de regering maar komen we ertegen in opstand. Betekent dit dat het dan oké zou zijn als illegale drugs legaal zouden worden? Niet zonder het eerste principe te overtreden.

Door gebruik te maken van van de principes die we in de Schrift vinden, kunnen Christenen bepalen wat de ethische weg is voor iedere situatie. In sommige gevallen zal het gemakkelijk zijn, zoals regels voor een Christelijke leefstijl zoals die staan in Kolossenzen, hoofdstuk 3. In andere gevallen moeten we echter een beetje graven. De beste manier om dat te doen is bidden over Gods Woord. De Heilige Geest woont in iedere gelovige, en een van Zijn rollen is ons te leren hoe we moeten leven: “Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb” (Johannes 14:26). “Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft” (1 Johannes 2:27). Dus, wanneer we bidden over de Schrift, zal de Geest ons leiden en onderwijzen. Hij zal ons laten zien welke principes we nodig hebben als basis voor iedere situatie.

Hoewel Gods Woord niet iedere situatie behandelt die we tegenkomen in ons leven, is het voldoende voor het leiden van een Christelijk leven. Voor de meeste dingen kunnen we simpelweg lezen wat de Bijbel zegt en de juiste weg nemen op basis daarvan. Bij ethische vragen waar de Schrift geen expliciet antwoord op geeft, moeten we zoeken naar principes die toegepast kunnen worden op de situatie. We moeten bidden over Zijn Woord, en onszelf openstellen voor Zijn Geest. De Geest zal ons onderwijzen en door de Bijbel leiden, zodat we de principes zullen vinden die we nodig hebben om te leven zoals het een Christen betaamt.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is Christelijke ethiek?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries