settings icon
share icon
Vraag

Wat zegt de Bijbel over prostitutie? Zal God een prostituee vergeven?

Antwoord


Prostitutie wordt vaak het “oudste beroep” genoemd. Het is inderdaad altijd een veelvoorkomende manier geweest voor vrouwen om geld te verdienen, zelfs in de tijd van de Bijbel. De Bijbel vertelt ons dat prostitutie immoreel is. Spreuken 23:27-28 (HSV) zegt: “Want een hoer is een diepe kuil, en een vreemde vrouw een nauwe put. Ja, zelf ligt zij als een rover op de loer, zij vermeerdert het aantal trouwelozen onder de mensen.”

God verbiedt deelname aan prostitutie, omdat Hij weet dat die deelname schadelijk is voor zowel mannen als vrouwen. “Want de lippen van een vreemde vrouw druipen van honingzeem, haar gehemelte is gladder dan olie, maar het laatste van haar is bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen af naar de dood, haar voetstappen sturen aan op het graf” (Spreuken 5:3-5 HSV).

Prostitutie verwoest niet alleen huwelijken, gezinnen en levens, maar het verwoest ook de geest en de ziel op een manier die leidt tot lichamelijke en geestelijke dood. Gods verlangen is dat we zuiver blijven en ons lichaam gebruiken als werktuig voor Hem en voor Zijn heerlijkheid (Romeinen 6:13). 1 Korinthe 6:13 (HSV) zegt: “Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam.”

Hoewel prostitutie zondig is, vallen prostituees niet buiten het bereik van Gods vergeving. De Bijbel beschrijft hoe Hij een prostituee genaamd Rachab gebruikt om de vervulling van Zijn plan te bevorderen. Als een gevolg van haar gehoorzaamheid werden zij en haar familie beloond en gezegend (Jozua 2:1; 6:17-25). In het Nieuwe Testament vond een vrouw die bekend stond als een seksuele zondaar — voordat Jezus haar vergaf en reinigde van haar zonde — een gelegenheid om Jezus te dienen terwijl Hij op bezoek was in het huis van een Farizeeër. De vrouw, die Christus herkende voor wie Hij is, bracht Hem een fles dure parfum. In spijt en berouw huilde de vrouw, goot de parfum op Zijn voeten en veegde het af met haar haar. Toen de Farizeeën Jezus bekritiseerden voor het accepteren van deze daad van liefde van de “immorele” vrouw, vermaande Hij hen en accepteerde Hij de aanbidding van de vrouw. Vanwege haar geloof had Christus al haar zonden vergeven en werd zij in Zijn koninkrijk ontvangen (Lucas 7:36-50).

Toen Jezus Christus sprak tot degenen die weigerden de waarheid over Hemzelf te geloven, zei hij: “Voorwaar, Ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk van God. Want Johannes is bij u gekomen in de weg van de gerechtigheid, en u hebt hem niet geloofd; maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; en hoewel u dat zag, hebt u later geen berouw gehad zodat ook u hem geloofde.” (Mattheüs 21:31-32 HSV).

Net als iedereen hebben prostituees de mogelijkheid om verlossing en het eeuwige leven van God te ontvangen, om gereinigd te worden van al hun ongerechtigheid en een nieuw leven te ontvangen. Het enige wat ze hoeven te doen is zich afkeren van hun zondige levensstijl en zich wenden tot de levende God, wiens genade en barmhartigheid grenzeloos zijn. “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” (2 Korinthe 5:17)

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zegt de Bijbel over prostitutie? Zal God een prostituee vergeven?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries