settings icon
share icon
Vraag

Wie waren de twaalf discipelen / apostelen van Jezus Christus?

Antwoord


Het woord “discipel” betekent “leerling” of “volgeling”. Het woord “apostel” verwijst naar “iemand die is uitgezonden”. Toen Jezus op aarde was, werden de twaalf “discipelen” genoemd. De twaalf discipelen volgden Jezus, leerden van Hem en werden door Hem opgeleid. Na de opstanding en de hemelvaart van Jezus zond Hij de discipelen de wereld in (Matteüs 28:18-20; Handelingen 1:8) om Zijn getuigen te zijn. Zij werden toen de twaalf apostelen genoemd. Maar zelfs toen Jezus zich nog op de aarde bevond, werden de begrippen “discipelen” en “apostelen” soms zij aan zij gebruikt, omdat Jezus hen opleidde en uitzond.

De oorspronkelijke twaalf discipelen / apostelen worden in Matteüs 10:2-4 opgenoemd: “De namen van de twaalf apostelen zijn deze: allereerst Simon, die Petrus genoemd wordt, en dan Andreas, zijn broer, Jakobus van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, verder Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus van Alfeüs en Taddeüs, Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die Hem overgeleverd heeft." De Bijbel somt de twaalf discipelen / apostelen ook op in Marcus 3:16-19 en Lucas 6:13-16. Wanneer de drie passages met elkaar vergeleken worden, dan blijken er enkele verschillen in de namen voor te komen. Taddeüs stond kennelijk ook bekend als "Judas van Jakobus" (Lucas 6:16) en Lebbéüs (Matteüs 10:3). Simon de Zeloot stond ook bekend als Simon Kananeüs (Marcus 3:18). Judas Iscariot, die Jezus verried, werd vervangen door Mattias (zie Handelingen 1:20-26). Sommige Bijbelleraren zien Mattias als een “ongeldig” lid van de twaalf apostelen en geloven dat God de Apostel Paulus had gekozen om Judas Iskariot als de twaalfde apostel te vervangen.

De twaalf discipelen / apostelen waren heel gewone mannen, die door God op een heel ongewone manier werden gebruikt. Onder de twaalf bevonden zich vissers, een belastinginner en een revolutionair. Het Evangelie verhaalt over de voortdurende mislukkingen, worstelingen en twijfels die deze twaalf volgelingen van Jezus hadden. Nadat zij getuige waren geweest van de opstanding en de hemelvaart van Jezus, veranderde de Heilige Geest de discipelen / apostelen in machtige mannen van God die “de hele wereld op zijn kop zetten” (Handelingen 17:6). Waar deze verandering uit bestond? De twaalf apostelen / discipelen waren “metgezellen van Jezus” geweest (Handelingen 4:13). Moge hetzelfde over ons gezegd worden!

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wie waren de twaalf discipelen / apostelen van Jezus Christus?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries