settings icon
share icon
Mistoqsija

Maħfra Ghandek? Kif nista jirċievu maħfra minn Alla?

Tweġiba


Atti 13:38 jiddikjara, "Għalhekk, aħwa tiegħi, jien irrid li inti taf li permezz Ġesù l-maħfra tad-dnubiet hija proklamata lilek."

X'inhu maħfra u għaliex għandi bżonn dan?

Il-kelma "nahfru" tfisser li imsaħ il-lavanja nadif, li maħfra, li tikkanċella dejn. Meta aħna xi ħadd ħażin, aħna nfittxu maħfra tagħhom sabiex ir-relazzjoni li tiġi mpoġġija postha. Maħfra ma jingħatax għaliex persuna jistħoqqilha li jiġi skużat. Nru waħda jistħoqqilha li jiġi skużat. Maħfra hija att ta 'l-imħabba, ħniena, u grazzja. Maħfra hija deċiżjoni li ma jkollhomx xi ħaġa kontra persuna oħra, minkejja dak li għamlu lilek.

Il-Bibbja tgħidilna li aħna lkoll fil-bżonn ta maħfra minn Alla. Aħna kollha sin impenjati. Ecclesiastes 7:20 tipproklama, "Ma hemmx raġel righteous fuq l-art li ma dak li huwa dritt u qatt dnubiet." 1 NoJh 01:08 jgħid, "Jekk irridu talba għandha tkun mingħajr dnub, aħna jqarrqu lilna nfusna u l-verità ma tkunx us. "Kull dnub hu finalment att ta 'ribelljoni kontra Alla (Salm 51:4). Bħala riżultat, għandna bżonn b'mod iddisprat maħfra ta 'Alla. Jekk dnubiet tagħna mhumiex skużat, aħna se jonfqu eternity jsofru l-konsegwenzi tad-dnubiet tagħna (Mattew 25:46; NoJh 03:36).

Maħfra - Kif nista 'nikseb dan?

B'xorti tajba, Alla huwa loving u ħniena - ħerqana li nahfru lilna tad-dnubiet tagħna! 2 Pietru 3:09 tgħidilna, "... Huwa pazjent miegħek, ma tridx xi ħadd li jitħassru, imma kulħadd biex jaslu għal indiema." Alla jixtieq li nahfru lilna, hekk Huwa previst maħfra tagħna.

Il-penali biss ftit għal dnubietna hija mewt. L-ewwel nofs ta 'Rumani 6:23 jiddikjara, "Għall-pagi ta' dnub hija mewt ..." mewt dejjiema huwa dak li rridu qalgħu għal dnubietna. Alla, fil-pjan perfetta tiegħu, saret bniedem - Ġesù Kristu (Ġwanni 1:1,14). Ġesù miet fuq is-salib, tieħu l-penali li aħna jixirqilhom - il-mewt. 2 Korintin 5:21 tgħallimna, "Alla magħmul lilu li ma kellhom ebda dnub li jkun sin għalina, b'tali mod li lilu aħna jistgħu jsiru l-tjieba ta 'Alla." Ġesù miet fuq is-salib, tieħu l-piena li aħna jixirqilhom! Kif Alla, mewt ta 'Ġesù previsti maħfra għall-dnubiet tad-dinja kollha. 1 NoJh 02:02 tipproklama, "Huwa l-sagrifiċċju atoning għal dnubietna, u mhux biss għall tagħna imma wkoll għall-dnubiet tad-dinja kollha." Ġesù tela 'mill-mejjet, proklamazzjoni rebħa tiegħu fuq il-dnub u mewt (1 Korintin 15 :1-28). Tifħir Alla, permezz tal-mewt u qawmien ta 'Ġesù Kristu, it-tieni nofs ta' Rumani 6:23 huwa veru, "... imma l-don ta 'Alla hu l-ħajja eterna permezz ta Ġesù Kristu Sidna."

Tixtieq li jkollhom dnubiet tiegħek maħfur? Għandek tħossok nagging ta 'ħtija li inti ma jistgħux jidhru li tikseb li jmorru lil hinn? Maħfra tad-dnubiet tiegħek hija disponibbli jekk inti se tpoġġi fidi tagħkom fi Kristu Ġesù bħala Salvatur tiegħek. Efesin 1:07 jgħid, "Fil lilu għandna fidi permezz tad-demm tiegħu, il-maħfra tad-dnubiet, skond il-għana tal-grazzja t'Alla." Ġesù mħallsa debiti tagħna għalina, sabiex aħna jista 'jiġi skużat. Kulma għandek tagħmel huwa jitlob Alla li nahfru inti permezz Ġesù, għax jemmen li Ġesù miet jħallas għall-maħfra tiegħek - u Hu ħa nahfru int! NoJh 3:16-17 fih dan il-messaġġ mill-isbaħ, "Għal Alla hekk iħobb id-dinja li Hu taw wieħed Tiegħu u biss Iben, li kull min jemmen fiH m'għandhomx jitħassru imma jkollhom ħajja eterna. Għal Alla ma bagħatx Iben Tiegħu fis-dinja biex jikkundannaw id-dinja, iżda biex isalva-dinja permezz lilu. "

Maħfra - huwa verament dak faċli?

Iva huwa li faċli! Inti ma tistax taqla maħfra minn Alla. Inti ma tistax tħallas għall-maħfra tiegħek minn Alla. Inti tista 'tirċievi biss hija, bil-fidi, permezz tal-grazzja u ħniena ta' Alla. Jekk inti tixtieq li taċċetta Ġesù Kristu bħala Salvatur tiegħek u tirċievi maħfra minn Alla, hawnhekk hija talb tista rikonoxxenti. Qal dan talb jew xi talb ieħor mhux se jiffrankaw. Huwa biss fidu fi Kristu Ġesù li jistgħu jipprovdu maħfra tad-dnubiet. Dan talb huwa sempliċiment mezz biex jesprimu lil Alla fidi tagħkom fl lilu u nirringrazzja lilu biex jipprovdu għall-maħfra tiegħek. "Alla, naf li jien sinned kontra Int u jien denju ta 'piena. Iżda Ġesù Kristu ħa l-piena li jien jixirqilhom sabiex permezz tal-fidi fiH I jista' jiġi skużat. I-post fiduċja tiegħi fil You għall-salvazzjoni. Ringrazzjament għall tiegħek grazzja isbaħ u maħfra! Amen! "

ħadet deċiżjoni għall-Kristu minħabba dak li inti qrajt hawn? Jekk iva, jekk jogħġbok ikklikkja fuq il-"Jiena aċċettajt illum Kristu" buttuna hawn taħt.


EnglishLura għall-paġna ewlenija Malti

Maħfra Ghandek? Kif nista jirċievu maħfra minn Alla?
© Copyright Got Questions Ministries