settings icon
share icon
Mistoqsija

I biss jitqiegħed fidi tiegħi fil Ġesù ... issa xiex?

Tweġiba


Prosit! Inti għandek issir deċiżjoni ħajja jinbidlu! Forsi inti qed tistaqsi, "Issa liema? Kif nista 'jibda vjaġġ tiegħi ma' Alla? "Il-ħames passi msemmija hawn taħt se jagħtik direzzjoni mill-Bibbja. Meta inti għandek mistoqsijiet dwar vjaġġ tiegħek, jekk jogħġbok żur: www.GotQuestions.org/Malti.

1. Kun żgur li tifhem salvazzjoni.

1 NoJh 05:13 tgħidilna, "nikteb dawn l-affarijiet li inti li jemmnu fl-isem ta 'l-Iben ta' Alla sabiex inti tista 'taf li għandek ħajja eterna." Alla jrid nifhmu salvazzjoni. Alla jriduna jkollha l-kunfidenza li wieħed ikun jaf fiż-żgur li aħna salvati. Fil-qosor, let's jmorru fuq il-punti ewlenin tas-salvazzjoni:

(A) Aħna kollha sinned. Aħna kollha isir affarijiet li huma displeasing lil Alla (Rumani 3:23).

(B) Minħabba sin tagħna, aħna ħaqqhom jiġi ssanzjonat bl-separazzjoni eterna minn Alla (Rumani 6:23).

(Ċ) Ġesù miet fuq is-salib biex tħallas il-penali għal dnubietna (Rumani 5:08; 2 Korintin 5:21). Ġesù miet fis-seħħ tagħna, filwaqt li l-piena li aħna jixirqilhom. qawmien tiegħu pprovat li l-mewt ta 'Ġesù kienet biżżejjed li jħallas għal dnubietna.

(D) Alla għotjiet maħfra u salvazzjoni lil dawk kollha li jqiegħdu l-fidi tagħhom fi Kristu - fidu mewt Tiegħu bħala pagament għal dnubietna (NoJh 3:16; Rumani 05:01; Rumani 8:01).

Dan huwa l-messaġġ tas-salvazzjoni! Jekk għandek mqiegħda fidi tagħkom fi Kristu Ġesù bħala Salvatur tiegħek, inti salvati! Kollha ta 'dnubiet tiegħek huma skużat, u Alla jwiegħed li qatt ma tħallik jew forsake int (Rumani 8:38-39; Matthew 28:20). Ftakar, salvazzjoni tiegħek hija sigura fi Kristu Ġesù (Ġwanni 10:28-29). Jekk inti fiduċja fl Ġesù waħdu bħala Salvatur tiegħek, inti jista 'jkollhom fiduċja li inti se jqattgħu eternity ma' Alla fis-sema!

2. Sib knisja tajba li tgħallem il-Bibbja.

Ma naħsibx tal-knisja bħala bini. Il-knisja huwa l-poplu. Huwa importanti ħafna li twemmin fil Ġesù Kristu boroż ta 'studju ma' xulxin. Dan huwa wieħed mill-għanijiet primarji tal-knisja. Issa li inti għandek mqiegħda fidi tagħkom fi Kristu Ġesù, aħna inħeġġiġkom biex issib Bibbja-knisja jemmnu fl-inħawi tiegħek u jkellem lill-ragħaj. Tgħarrfu dwar fidi ġdida tiegħek fi Kristu Ġesù.

Għan-tieni tal-knisja hija li jgħallmu l-Bibbja. Tista 'titgħallem kif tapplika l-istruzzjonijiet ta' Alla għall-ħajja tiegħek. Nifhmu l-Bibbja hija essenzjali biex jgħixu ħajja Nisranija suċċess u qawwija. 2 Timothy 3:16-17 jgħid, "L-Iskrittura hu Alla nefaħ-u hija utli għat-tagħlim, rebuking, korrezzjoni u t-taħriġ fil-tjieba, b'tali mod li l-bniedem ta 'Alla tista' tkun mgħammra sewwa għal kull ħidma tajba."

Għan-tielet tal-knisja hija qima. Qima huwa rringrazzja Alla għal kulħadd Huwa għamel! Alla ffranka magħna. Alla tant iħobb lilna. Alla jipprovdi għalina. gwidi Alla u jordna magħna. Kif nistgħu ma nirringrazzja lilu? Alla huwa qaddis, twajbin, loving, ħniena, u sħiħa ta 'grazzja. Apokalissi 4:11 jiddikjara, "Inti jixirqilhom, Sidna u Alla, li jirċievu glorja u unur u l-qawwa, għalik maħluqa-affarijiet kollha, u billi tiegħek se jkunu huma li ġew maħluqa u jkollhom tagħhom huma."

3. Imwarrba ħin kuljum biex tiffoka fuq Alla.

Huwa importanti ħafna għalina li jqattgħu ħin kuljum jiffoka fuq Alla. Xi nies sejħa dan żmien "kwieta." Oħrajn ssejħilha "devotions," għaliex dan huwa żmien meta aħna jiddedikaw nfusna lil Alla. Uħud jippreferu li jwarrbu żmien fil-għodu, filwaqt li oħrajn jippreferu l-filgħaxijiet. Ma jimpurtax dak li inti sejħa dan iż-żmien jew meta inti tagħmel dan. Dak li jgħodd huwa li inti regolarment jqattgħu ħin ma 'Alla. Liema avvenimenti żid sal-ħin tagħna ma 'Alla?

(A Prayer). Talb huwa sempliċement tkellem lil Alla. Kellem lill-Alla dwar tħassib tagħkom u problemi. Staqsi Alla biex jagħtuk lgħerf u gwida. Staqsi Alla li jipprovdu għal bżonnijiet tiegħek. Għid Alla kemm inti imħabba miegħu u kemm inti japprezzaw kollha Hu ma għalik. Dan huwa dak li talb hija kollha madwar.

(B) Qari Bibbja. Minbarra li jkunu mgħallma l-Bibbja fil-knisja, il-Ħadd Iskola, u / jew studji Bibbja - inti jeħtieġ li tkun qari Bibbja għalik innifsek. Il-Bibbja fiha dak kollu li għandek bżonn tkun taf biex jgħixu ħajja Nisranija suċċess. Fiha gwida Alla dwar kif jagħmlu deċiżjonijiet għaqli, kif taf se Alla, kif ministru lill-oħrajn, u kif jikber spiritwalment. Kelma Il-Bibbja hija Alla lilna. Il-Bibbja hija essenzjalment istruzzjoni manwali għall kif jgħixu ħajja tagħna b'mod li huwa pjaċir li lilu u li jissodisfaw lilna Alla.

4. Jiżviluppa r-relazzjonijiet ma 'persuni li jistgħu jgħinuk spiritwalment.

1 Korintin 15:33 tgħidilna, "Ma jkun żgwidat:" kumpannija Bad corrupts karattru tajjeb. "Il-Bibbja hija sħiħa ta 'twissijiet dwar l-influwenza" ħażin "nies jista' jkollhom fuq minna. Infiq ħin ma 'dawk li jimpenjaw ruħhom f'attivitajiet sinful se jikkawżaw li nkunu imħajjar dawk l-attivitajiet. Il-karattru ta 'dawn aħna madwar se "Togħrokx off" fuqna. Dan huwa għaliex huwa importanti li jiċċirkondaw lilna nfusna ma 'nies oħra li l-imħabba Mulej u huma impenjati li lilu.

Tipprova ssib xi ħabib jew tnejn, forsi mill-knisja tiegħek, li jistgħu jgħinuk u ninkoraġġukom (Lhud 3:13; 10:24). Staqsi ħbieb tiegħek li inti żżomm rendikont fir-rigward tal-ħin kwieta tiegħek, l-attivitajiet tiegħek, u jimxu tiegħek ma 'Alla. Staqsi jekk inti tista 'tagħmel l-istess għalihom. Dan ma jfissirx li inti jkollha ċċedi kollha ħbieb tiegħek li ma jafux l-Mulej Ġesù bħala Salvatur tagħhom. Tkompli tkun ħabib tagħhom u l-imħabba tagħhom. Sempliċement ħalli minnhom jafu li Ġesù biddel il-ħajja tiegħek u inti ma tistax tagħmel l-istess affarijiet li inti użati biex jagħmlu. Staqsi Alla li jagħtik opportunitajiet lil Ġesù jaqsmu mal-ħbieb tiegħek.

5. Be mgħammdin.

Ħafna nies ikollhom nuqqas ta 'ftehim ta' magħmudija. Il-kelma "baptize" tfisser li tgħaddas fl-ilma. Baptism huwa l-mod ta 'Bibliċi pubblikament jiddikjara fidi ġdida tiegħek fi Kristu u l-impenn tiegħek sabiex isegwu lilu. L-azzjoni ta mgħaddsa fl-ilma turi li midfun ma 'Kristu. L-azzjoni ta 'bidu mill-istampi ilma qawmien ta' Kristu. Li mgħammdin qed tidentifika ruħek mal-mewt ta 'Ġesù, dfin, u l-qawmien (Rumani 6:3-4).

Baptism mhuwiex dak jiffranka. Baptism ma aħsel bogħod dnubiet tiegħek. Baptism hija sempliċement pass ta ubbidjenza, proklama pubbliku ta 'fidi tagħkom fi Kristu biss għall-salvazzjoni. Baptism huwa importanti minħabba li huwa pass ta 'ubbidjenza - pubblikament tiddikjara fidi fi Kristu u l-impenn tiegħek lilu. Jekk inti lest li jiġu mgħammdin, inti għandek titkellem ragħaj.

EnglishLura għall-paġna ewlenija Malti

I biss jitqiegħed fidi tiegħi fil Ġesù ... issa xiex?
© Copyright Got Questions Ministries