settings icon
share icon
Mistoqsija

Huwa Ġesù Alla? Ridt Ġesù qatt jippretendi li Alla?

Tweġiba


Ġesù huwa qatt irreġistrati fil-Bibbja kif qal il-kliem preċiż, "Jiena Alla." Dan ma jfissirx, madankollu, li Hu ma jipproklama li Huwa Alla. Ħu l-kliem Ġesù eżempju "fil NoJh 10:30," I u l-Missier huma wieħed. "Għandna bżonn biss li tħares lejn reazzjoni il-Lhud" id-dikjarazzjoni tiegħu li jkun jaf Hu kien li jallegaw li huma Alla. Huma ppruvaw ġebel lilu għal din ir-raġuni. "... Int, raġel sempliċi, titlob li Alla" (Ġwanni 10:33). Il-Lhud mifhum eżattament dak li Ġesù kien jitlob-diety. Avviż li Ġesù ma jikkontestax it-talba tiegħu li jiġu Alla. Meta Ġesù iddikjarat, "I u l-Missier huma waħda" (NoJh 10:30), Huwa kien qal li Hu u l-Missier huma ta 'waħda natura u essenza. NoJh 8:58 huwa eżempju ieħor. Ġesù iddikjarat, "I jgħidlek il-verità, quddiem Abraham twieled, jiena!" Ir-rispons ta 'l-Lhud li jinstemgħu din l-istqarrija kienet li jibdew ġebel biex joqtlu lilu għall-dagħa, il-Liġi mosaic kmanda jagħmlu (Leviticus 24 : 15).

NoJh itenni l-kunċett ta 'diety' Ġesù: "il-Kelma kienet Alla" u "l-Kelma saret laħam" (NoJh 01:01, 14). Dawn il-versi jindikaw b'mod ċar li Ġesù hu Alla fil-laħam. Atti 20:28 tgħidilna, "Kun rgħajja tal-knisja ta 'Alla, li xtara bid-demm tiegħu stess." Min xtara l-knisja il-knisja ta' Alla 'bid-demm tiegħu stess? Kristu Ġesù. Atti 20:28 jiddikjara li Alla mixtrija knisja tiegħu bid-demm tiegħu stess. Għalhekk, Ġesù hu Alla!

Thomas l-dixxiplu iddikjarat dwar Ġesù, "My Lord u Alla tiegħi" (NoJh 20:28). Ġesù ma korretta lilu. Titus 2:13 jinkoraġġixxi magħna biex tistenna l-wasla ta 'Alla tagħna u Salvatur, Ġesù Kristu (ara wkoll 2 Pietru 1:1). Fil-Lhud 01:08, il-Missier jiddikjara ta 'Ġesù, "Imma dwar l-Iben Huwa jgħid," it-tron tiegħek, O Alla, se aħħar dejjem u dejjem, u tjieba se tkun il-scepter ta renju tiegħek. "Il-Missier tirreferi għal Ġesù bħala "O Alla" jindika li Ġesù huwa tabilħaqq Alla.

Fil-Apokalissi, angel struzzjonijiet lill-NoJh appostlu biss qima Alla (Rivelazzjoni 19:10). Diversi drabi fil Iskrittura Ġesù tirċievi qima (Mattew 2:11, 14:33, 28:9, 17; Luqa 24:52; NoJh 09:38). Hu qatt ma rebukes nies għal jaduraw lilu. Jekk Ġesù ma kinux Alla, Huwa kien qal lin-nies biex ma qima lilu, hekk kif l-anġlu fil Rivelazzjoni għamlet. Hemm versi ħafna oħrajn u siltiet ta 'l-Iskrittura li jargumentaw għall diety' Ġesù.

Ir-raġuni aktar importanti li Ġesù għandu jkun Alla huwa li jekk Hu mhux Alla, mewt tiegħu ma kienx ikun biżżejjed biex tħallas il-penali għall-dnubiet tad-dinja (1 Ġwann 2:02). A maħluqa jkunu, li Ġesù tkun jekk Hu ma kinux Alla, ma setgħetx tħallas il-penali infinita meħtieġa għal dnub kontra Alla infinita. Alla biss jista 'jħallas tali penali infinita. Alla biss jista 'jieħu dwar il-dnubiet tad-dinja (2 Korintin 5:21), die, u jkun Rxoxt, li jipprova rebħa tiegħu fuq il-dnub u mewt.

EnglishLura għall-paġna ewlenija Malti

Huwa Ġesù Alla? Ridt Ġesù qatt jippretendi li Alla?
© Copyright Got Questions Ministries