settings icon
share icon
שאלה

?האם על האישה לציית לבעלה

תשובה


השאלה העומדת במרכזו של דיון זה חשובה מאוד בהקשר לנישואין ולחיי היומיום. אלוהים כונן את פעולת הציות כבר מבראשית. בראשית, מאחר שלא היה קיים חטא, לא הייתה מרות אחרת כלשהי שהאדם צריך היה לציית לה חוץ מאשר למרותו של אלוהים. לאחר שאדם וחווה המרו את פי אלוהים, חדר החטא לעולם, ובעטיו גם הצורך בסמכות ומרות. כפועל יוצא מכך, אלוהים כונן את הסמכות הנדרשת על מנת לאכוף את מצוות הארץ בכדי לספק לנו את ההגנה אותה אנחנו צריכים. בראש ובראשונה, אנחנו צריכים להיכנע לאלוהים. רק כך נוכל באמת ובתמים לציית לו (יעקב א' 21; ד' 7). באגרת הראשונה אל הקורינתים י"א 3-2 אנחנו קוראים שהבעל צריך להיכנע למשיח כפי שהמשיח נכנע לפני אלוהים. בהמשך נאמר שהאישה צריכה ללכת בעקבות אותה דוגמה ולהיכנע לבעלה. פסוקים אחרים על כניעתו של ישוע לאלוהים אפשר למצוא במתי כ"ו 39 ויוחנן ה' 30.

צייתנות היא תגובה טבעית למנהיגות אוהבת. כשהבעל אוהב את אשתו כפי שהמשיח אהב את הקהילה (אל האפסים ה' 33-25), צייתנות היא התגובה הטבעית של האישה כלפי בעלה. המילה היוונית "ציות" (hupotasso) מופיעה בצורה מתמשכת של הפועל. הכוונה היא שציות לאלוהים, למנהיגים שלנו, ולבעלים שלנו הוא לא החלטה חד פעמית, אלא גישה מתמשכת של דפוסי המחשבה שלנו, שהופכת לדפוסי התנהגות שמכתיבים את צעדינו. הצייתנות שמתוארת באגרת אל האפסים ה' לא מדברת על דיכוי עד לכדי שליטה אנוכית של האדם. הצייתנות אותה מתארים הכתובים מיועדת להתקיים בין שני מאמינים בוגרים שבאופן הדדי נכנעים אחד לשני ולאלוהים. צייתנות היא מסלול דו כיווני. היא עמדה של כבוד ושלמות. כשאישה נאהבת כפי שהמשיח אהב את הקהילה, היא לא מתקשה לציית לבעלה. באגרת אל האפסים ה' 24 נאמר, "וכשם שהקהילה נכנעת למשיח, כן גם הנשים תכנענה לבעליהן בכל דבר". לפי הנאמר בפסוק זה על האישה לציית למרותו של בעלה בכל דבר נכון וחוקי. כשהבעל אוהב את אשתו כשם שישוע אוהב את הקהילה, האישה לא נמצאת במקום שבו היא צריכה לא לציית לחוקים או להזניח את יחסה עם אלוהים.

האישה נבראה מהצלע שנלקחה מצידו של אדם; היא לא נוצרה מראשו בכדי שתשלוט עליו, לא מרגליו כדי שידרוך עליה, אלא מצידו, על מנת שתהיה שווה לו; מתחת לזרועו, בכדי שתהיה מוגנת וקרובה לליבו, ועל מנת שתהיה אהובה על ידו. המילה "ציות" באגרת אל האפסיים ה' 21 ו-22 היא אותה המילה. המאמינים צריכים לציית אחד לשני מתוך כבוד למשיח. פסוקים 21-19 מתארים את התוצאה של היותו של המאמין מלא ברוח הקודש (פס' 18). שאול, אם כן, ממשיך עם אותו קו מחשבה שעוסק במאמין המלא ברוח ומחיל את הדברים גם על מערכת היחסים בין בעל ואשה מאמינים כמתואר בפסוקים 33-22.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

על האישה להכנע למרותו של בעלה?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries