settings icon
share icon
שאלה

?מדוע להתפלל

תשובה


למה עלי להתפלל? מה הטעם בתפילה כשאלוהים נמצא בשליטה מוחלטת על הכל? לשם מה כדאי להתפלל כשאלוהים יודע מראש מה אנחנו עומדים לבקש?

1) תפילה היא דרך לעבוד את אלוהים (לוקס ב' 38-36). אנחנו מתפללים כי אלוהים מצווה עלינו להתפלל (אל הפיליפים ד' 7-6).

2) ישוע התפלל, וכמוהו גם המאמינים הראשונים (מרקוס א' 35; מעשי השליחים א' 14; ב' 42; ג' 1; ד' 31-23; ו' 4; י"ג 3-1). אם ישוע הקדיש זמן כה רב לתפילה, מן הראוי שננהג כמוהו.

3) אלוהים כונן את התפילה כאמצעי לקבלת מענה במספר מצבים:

א) הכנה להחלטה גורלית (לוקס ו' 13-12)

ב) התגברות על מכשולי השטן בחיינו (מתי י"ז 21-14)

ג) איסוף עובדים לקציר רוחני (לוקס י' 2)

ד) התחזקות במטרה להתגבר על פיתוי (מתי כ"ו 41)

ה) אמצעי לחזק אחרים מבחינה רוחנית (אל האפסים ו' 19-18)

4) אלוהים הבטיח שתפילותינו אינן לשווא, גם אם אנחנו לא מקבלים באופן ספציפי את מה שביקשנו (מתי ו' 6; אל הרומים ח' 27-26).

5) הוא הבטיח שכשאנחנו מבקשים דברים שעומדים בקנה אחד עם רצונו הוא יתן לנו את אשר אנחנו מבקשים (הראשונה ליוחנן ה' 15-14).

לפעמים תשובתו של אלוהים מתעכבת, אבל העיכוב נעשה בחוכמתו ולטובתנו. במצבים כאלו, עלינו להיות שקדנים ולהתמיד בתפילה (מתי ז' 7; לוקס י"ח 8-1). תפילה היא לא אמצעי לקבל מאלוהים את רצוננו, אלא לקבל את רצונו של אלוהים בעולם. חוכמתו של אלוהים נשגבת ועולה עשרות אלפי מנים על זו שלנו.

במצבים בהם אנחנו לא יודעים באופן ספציפי מהו רצונו של אלוהים, תפילה מסייעת בידנו להבחין מהו אותו רצון. אם שמעון כיפא לא היה מבקש מישוע שיקרא לו לצאת מחוץ לסירה אל המים, הוא היה מחמיץ את ההזדמנות הזאת (מתי י"ז 29-28). אם האישה הפיניקית לא היתה מתפללת לישוע שירפא את ביתה אחוזת השד, ביתה לא הייתה זוכה לשחרור ורפואה (מרקוס ז' 30-26). אם האיש העיוור בחוצות יריחו לא היה קורא אל ישוע, הוא היה נשאר עיוור (לוקס י"ח 43-35). אלוהים אמר שלפעמים רצונותינו נותרים ללא מענה, פשוט כי אנחנו לא מבקשים (יעקב ד' 2). במובן מסויים, תפילה כמוה כמו הכרזת הבשורה לאנשים. אנחנו לא יודעים מי יגיב למסר הבשורה עד שאנחנו מבשרים אותה. כך גם כשזה מגיע לתפילה: אנחנו לא רואים את התוצאות של תפילה שנענתה לפני שנשאנו את אותה תפילה.

חוסר בתפילה הוא עדות לחוסר אמונה וחוסר ביטחון בדבר אלוהים. אנחנו מתפללים כדי להוכיח את אמונתנו ובטחוננו באלוהים, שיפעל בהתאם להבטחותיו בדברו, ויברך את חיינו בשפע מעל ומעבר למה שביכולתנו לבקש או לקוות לו (אל האפסים ג' 20). אנחנו מתפללים כי תפילה מאפשרת לנו לשלב כוחות יחד עם אלוהים, וכך לנצח את האויב ואת צבאו, כשלנו עצמנו אין את הכוח להתגבר עליו. מי יתן ואלוהים ימצא אותנו לעיתים קרובות לפני כס כבודו. יש לנו כוהן גדול בשמים שיכול להזדהות עם כל מה שאנחנו עוברים (אל העברים ד' 16-15). הוא הבטיח לנו שגדול כוחה של תפילת הצדיק בפעולתה (יעקב ה' 18-16). מי יתן ואלוהים יתפאר בחיינו כשאנחנו מאמינים בו מספיק כדי לבוא אליו לעיתים קרובות בתפילה.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

למה אני צריך להתפלל?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries