settings icon
share icon
שאלה

?מי יצר את אלוהים? מהיכן אלוהים בא

תשובה


האתאיסט ברטראנד ראסל כתב בספרו "מדוע אינני נוצרי" שאם נכון שלכל דבר צריך להיות גורם וסיבה אזי גם לאלוהים צריך להיות גורם מכונן. מכך הוא מסיק שאם אלוהים צריך גורם מכונן אזי אלוהים אינו אלוהים (ואם אלוהים הוא לא אלוהים אז כמובן שאין אלוהים). צורת מחשבה זו ביסודו של דבר מתוחכמת רק במעט מהשאלה הילדותית: “מי ברא את אלוהים?” אפילו ילדים יודעים שלכל דבר יש גורם ונקודת מוצא, אז אם אלוהים הוא "משהו" הרי שחייבת להיות גם לו נקודת מוצא, נכון?

זוהי שאלה מכשילה שכן היא פותחת את הדלת האחורית להנחה המוטעית שלאלוהים יש נקודת מוצא ולכן נשאלת השאלה מהו מוצאו של אלוהים ומאיפה הוא בא? התשובה היא שזו פשוט שאלה חסרת כל הגיון. כמוה כמו לשאול, “איך מריח צבע כחול?” הצבע הכחול לא נמצא בקטגוריה של דברים בעלי ריח, לכן השאלה כשלעצמה לקויה. בה במידה, אלוהים לא נמצא בקטגוריה של דברים שנבראו, או שהיה להם גורם מכונן או נקודת מוצא. לאלוהים לא היתה נקודת מוצא והוא לא נוצר או נברא – הוא פשוט קיים.

איך אנחנו יודעים זאת? ובכן, אנחנו יודעים שמכלום, נוצר כלום. אז אם היתה נקודת זמן כלשהי שבה באופן אבסולוטי לא התקיים שום דבר, אזי שום דבר לא היה נוצר. אבל דברים כן קיימים. לכן, מאחר שאין דבר שיכול היה להיות כלום באופן אבסולוטי, הרי שמשהו צריך היה להיות קיים תמיד. לדבר הנצחי הזה אנחנו קוראים – אלוהים.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מי ברא את אלוהים? מאיפה בדיוק הוא בא?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries