?מיהו השטן


שאלה: מיהו השטן?

תשובה:
התפיסות השונות של אנשים בכל הנוגע לדמותו של השטן משתרעות על קשת רחבה בין האבסורדי לאבסטרקטי: יש שרואים בו דמות אדומה קטנה עם קרניים שיושבת על כתפו של אדם ומעודדת אותו לחטוא, ויש שרואים בו ביטוי שמעיד על התגלמות הרוע. כתבי הקודש, עם זאת, מספקים בידנו תיאור ברור למדי של השטן ושל האופן בו הוא משפיע על חיינו. לפי הכתובים השטן הוא מלאך שמקומו בשמים ניטל ממנו בעקבות חטאו וכעת הוא מתנגד באופן מוחלט לאלוהים ופועל בכל כוחו בכדי לסכל את מטרתו ותכניותיו של אלוהים עבור בני האדם.

השטן נברא כמלאך קדוש. בישעיהו י"ד 12 אנחנו קוראים על השטן לפני השלכתו מהשמים, כששמו עוד נקרא הילל בן-שחר. ביחזקאל כ"ח 14-12 השטן מתואר כמי שנברא ככרוב ממשח, וככל הנראה היה המלאך החשוב ביותר שנברא אי פעם. הוא החל להתגאות ביופיו ובמעמדו והחליט שהוא רוצה לשבת על כס מלכות שיתנשא מעל לכסאו של אלוהים (ישעיהו י"ד 14-13; יחזקאל כ"ח 15; הראשונה לטימותיאוס ג' 6). גאוותו של השטן הובילה לנפילתו. תודות לחטאו, אלוהים השליך את השטן מן השמים.

השטן הפך לשליט העולם הזה שפועל בנפרד מאלוהים (יוחנן י"ב 31; השנייה אל הקורינתים ד' 4; אל האפסים ב' 2). הוא שוטן (מאשים) האחים (התגלות י"ב 10), המנסה (מתי ד' 3; הראשונה אל התסלוניקים ג' 5) והמטעה (בראשית ג; השנייה אל הקורינתיים ד'4; התגלות כ' 3). עצם המשמעות של שמו עומדת על זהותו וצביונו – שוטן, מי שמתנגד. הוא מכונה גם רשע ומשמיצן.

למרות שהשטן הושלך מהשמים, הוא עודנו רוצה לרומם את כס מלכותו מעל לזה של אלוהים. הוא מעתיק את כל מה שאלוהים עושה, בתקווה שהעולם יסגוד לו ויתנגד למלכות אלוהים. השטן הוא המקור האולטימטיבי שעומד מאחורי כתות ודתות העולם. השטן יעשה כל שביכולתו בכדי להתנגד לאלוהים ולאלה שעובדים את אלוהים ברוח ובאמת. אך ייעודו של השטן כבר חתום - נצח באגם האש (התגלות כ' 10).

English
חזור לעמוד הבית בעברית
מיהו השטן?

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים