settings icon
share icon
שאלה

?האם אלוהים נותן עדיין חזונות לאנשים היום? האם מאמין צריך לצפות שחזונות יהיו חלק מחייו המשיחיים

תשובה


אלוהים יכול להעניק חזיונות לאנשים גם כיום? כן! האם הוא עושה את זה? ייתכן. אנחנו צריכים לצפות שאלוהים יעניק לנו חזיונות באופן קבוע? לא. הכתובים עומדים על כך שאלוהים דיבר אל המאמינים בו פעמים רבות באמצעות חלומות וחזיונות. קח לדוגמה את יוסף, שלמה, ישעיהו, יחזקאל, דניאל, יוסף בעלה של מרים, שמעון כיפא, שאול השליח ורבים אחרים. יואל הנביא ניבא שתהיה "שפיכת" חזיונות, דבר שאושר על ידי השליח כיפא במעשי השליחים פרק ב'. ההבדל בין חזון לחלום הוא שחזון ניתן לאדם בהיותו "ער", ואילו חלום, לעומת זאת, ניתן לאדם כשהוא "ישן".

בחלקים רבים של העולם נראה שאלוהים עושה שימוש נרחב בחזיונות ובחלומות. במקומות בהם הבשורה מוכרזת באופן מזערי, אם בכלל, אלוהים מביא לעיתים את המסר שלו באופן ישיר לאנשים, בדיוק כפי שעשה בימיה הראשונים של האמונה המשיחית (ראה ספר מעשי השליחים). אם אלוהים חפץ להעביר את המסר שלו לאדם זה או אחר, הוא יכול להשתמש בכל אמצעי שהוא מוצא לנכון לשם כך – שליח, מלאך, חזון, חלום וכדומה. בה במידה, אלוהים יכול להעניק חזיונות גם במקומות בהם מסר הבשורה זמין. אין הגבלה למה שאלוהים יכול לעשות.

יחד עם זאת, עלינו לנהוג משנה זהירות כשזה מגיע לחזיונות ולפרושם. חשוב שנזכור שכתבי הקודש נחתמו וביכולתם לכוון ולהראות לנו את כל שעלינו לדעת. המפתח לידיעת האמת הוא שאם אלוהים מעניק חזון כלשהו, הדבר צריך להיות בהסכמה מלאה עם מה שהוא כבר גילה בדברו. עלינו לזכור שלחזיונות אין סמכות שוות ערך או נעלה יותר מזו שיש לדבר אלוהים. דבר אלוהים הוא הסמכות האולטימטיבית עליה מכוננת האמונה המשיחית. אם אתה מאמין שאלוהים העניק לך חזון, התפלל ובחן את דבר אלוהים כדי להיות בטוח שהחזון שראית בעיני רוחך עומד בקו אחד עם הנאמר בכתובים. אם אתה מגיע למסקנה שהתשובה לכך היא אכן חיובית, התפלל ובקש מאלוהים להראות לך מה הוא רוצה שתעשה בתגובה לחזון (יעקב א' 5). אלוהים לא מעניק לאדם חזון רק בכדי להסתיר ממנו את משמעותו. הכתובים מעידים שכשאדם ביקש לדעת מאלוהים את פשר החזון, הוא הבטיח לספק לו את פרושו (ראה דניאל ח' 17-15).

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

אלוהים מעניק חזיונות למאמינים בו גם כיום?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries