settings icon
share icon
שאלה

?אוניברסאליות / ישועה אוניברסאלית האם לפי כתבי הקודש

תשובה


הרעיון של ישועה אוניברסאלית גורס שכולם בסופו של דבר יוושעו ויבלו את הנצח שלהם בגן עדן עם ישוע. נראה שהמחשבה על כך שיהיו מי שיחיו בייסורי נצח בגהינום גורמת לאנשים מסויימים לדחות את מה שהכתובים אומרים בברור על הנושא. אחרים שמים דגש מוגזם על האהבה והרחמים של המשיח, מה שמוביל אותם להאמין שאלוהים יפגין חסד ורחמים על כל אדם באשר הוא. אבל הכתובים מלמדים בברור שיהיו מי שיבלו את הנצח שלהם בגהינום, לעומת אחרים שיבלו אותו בגן העדן עם אלוהים.

ישוע עצמו אמר שפרק הזמן שהנושעים יבלו בגן העדן יארך בדיוק כמו פרק הזמן שיבלו אלה שלא נושעו בגהינום. במתי כ"ה 46 אנחנו קוראים ש"אלה ילכו לעונש עולם, והצדיקים לחיי עולם". יש שמאמינים שמי שנמצאים בגהינום יחדלו בסופו של דבר מלהתקיים, אבל ישוע עצמו אישר שמשך שהותם בגהינום ימשך לעולם. "האש הנצחית" מוזכרת גם במתי כ"ה 41. במרקוס ט' 44 ישוע מדבר על הגהינום "כאש אשר לא תכבה". היא לא תכבה ותבער לעולם.

אז איך אפשר אפשר להימנע "מהאש הנצחית" הזו? רבים מאמינים שכל הדרכים מובילות לגן העדן. או שהם מאמינים שאלוהים מלא בכל כך הרבה אהבה ורחמים שהוא ירשה לכל האנשים להיכנס לגן העדן. למרות שאלוהים בהחלט מלא באהבה ורחמים, הרי שתכונות אלה שלו גרמו לו לשלוח את בנו, ישוע המשיח, אלי אדמות, כדי למות על הצלב בעבורנו. ישוע המשיח הוא הדרך היחידה שמובילה אל הנצח בגן העדן. במעשי השליחים ד' 12 נאמר, "ואין רפואה (ביוונית, ישועה) באחר, ואין תחת השמים שם אחר הניתן לבני אדם ובו עלינו להירפא (ביוונית, להיוושע)". ובראשונה לטימותיאוס ב' 6-5 אנחנו קוראים, "הן אחד האלוהים, ואחד המתווך בין אלוהים לבני אדם - האדם המשיח ישוע, אשר נתן את עצמו כופר בעד הכל...". ביוחנן י"ד 6, ישוע אמר, "אני הדרך, האמת והחיים. אין איש בא אל האב אלא דרכי". וביוחנן ג' 16 נאמר, "כי כה אהב אלוהים את העולם עד כי נתן את בנו יחידו, למען לא יאבד כל המאמין, אלא ינחל חיי עולם". כשבני האדם בוחרים לדחות את בנו של אלוהים, הם עוברים בכך למעשה על דרישות אלוהים להשגת הישועה (ג' 16, 36).

הפסוקים שהבאנו לעיל מעידים באופן שאינו משתמע לשתי פנים שרעיון הישועה האוניברסאלית עומד בניגוד מוחלט לאמונה שמבוססת על כתבי הקודש. בעוד שרבים היום מאשימים את המאמינים המשיחיים שהם אינם סובלניים ואקסקלוסיביים, חשוב לזכור שאלו הן מילותיו של המשיח. גוף המשיח לא פיתח את הרעיונות האלה בעצמו. המאמינים המשיחיים פשוט מכריזים את מה שהאדון ישוע כבר הצהיר חד משמעית. יש מי שבוחרים לדחות את המסר הזה פשוט מכיוון שהם לא רוצים להתמודד עם החטא שלהם ולהודות שהם צריכים את האדון על מנת שיושיע אותם. הטענה שמי שדוחים את האמצעי שסיפק אלוהים לישועה דרך בנו יוכלו להיוושע, משמעה זילזול בקדושה ובצדק של אלוהים ושלילת הצורך בקורבן שהקריב ישוע בעבורנו.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

כתבי הקודש תומכים ברעיון של ישועה אוניברסאלית?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries