settings icon
share icon
שאלה

?מדוע אלוהים שתל את עץ הדעת טוב ורע בגן עדן

תשובה


אלוהים שתל את עץ הדעת טוב ורע בגן העדן בכדי לתת לאדם וחווה את זכות הבחירה אם לציית או לא. אדם וחווה היו חופשיים לעשות ככל העולה על רוחם, חוץ מאשר לאכול מעץ הדעת טוב ורע. בבראשית ב' 17-16 אנחנו קוראים: "וייצו אלוהים על האדם לאמור: 'מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו; כי ביום אכלך ממנו מות תמות' ". לו אלוהים לא היה מאפשר לאדם וחווה לבחור, הם היו הופכים לרובוטים, ועושים רק מה שתוכנתו לעשות. אלוהים ברא את אדם וחווה להיות יצורים "חופשיים", שמסוגלים להחליט החלטות ולבחור בין טוב ורע. כדי שאדם וחווה יהיו "חופשיים" באמת – היה עליהם לבחור.

אין שום דבר רע בעץ או בפרותיו. לא אכילת פירות העץ היא שהעניקה לאדם וחווה ידע נוסף. הפעולה של חוסר הציות היא שפקחה את עיניהם לרע. חוסר ציותם לאלוהים הביא חטא ורוע לתוך העולם ולחייהם. אכילת הפרי, כפעולה של חוסר ציות נגד אלוהים, היא שהעניקה לאדם וחווה את הידע על הרע. בבראשית ג' 7-6 נאמר, "ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ ולהשכיל, ותיקח מפריו ותאכל ותיתן גם לאישה עמה ויאכל ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירומים הם ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגורות".

אלוהים לא רצה שאדם וחווה יחטאו. יחד עם זאת, הוא ידע מראש מה יהיו הזמן והתוצאות של החטא. אלוהים ידע שאדם וחווה יחטאו וכתוצאה מכך יאפשרו לרוע, סבל ומוות לחדור לתוך העולם. מדוע, אם כן, שתל אלוהים את העץ בגן העדן והרשה לשטן לפתות את אדם וחווה? שוב, אלוהים שתל את עץ הדעת טוב ורע בגן העדן על מנת לתת לאדם ולחוה אפשרות לבחור בעצמם. אלוהים הניח לשטן לפתות את אדם וחווה ולאלץ אותם לבחור. אדם וחווה בחרו, מתוך רצונם החופשי, שלא לציית לאלוהים ולטעום מן הפרי האסור. התוצאה – רוע, חטא, סבל, מחלות ומוות נכנסו לעולם ומעיקים עליו מאז ועד ימינו אנו. התוצאה של החלטתם של אדם וחווה משפיעה על כל אדם ואדם שנולד עם הטבע החוטא ועם נטייה לחטא. החלטתם של אדם וחווה היא שבאופן אולטימטיבי גרמה למותו של ישוע על הצלב ושפיכת דמו עבורנו. דרך אמונה בישוע, אנחנו יכולים להיות חופשיים מתוצאות החטא, וביסודו של דבר חופשיים מהחטא עצמו. מי ייתן ודבריו של שאול השליח יחקקו על ליבנו, "תודה לאלוהים על ישוע המשיח אדוננו! ובכן, בשכלי אני עבד לתורת אלוהים, אך בבשרי אני משועבד לחוק החטא" (אל הרומיים ז' 25).

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מדוע שתל אלוהים את עץ הדעת טוב ורע בגן עדן?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries