?האם משיחיים צריכים לגלות סובלנות כלפי אמונות אחרות


שאלה: כמשיחיים, אנחנו צריכים לגלות סובלנות כלפי אמונות אחרות?

תשובה:
בימינו מילים כמו "סובלנות" ו"יחסיות מוסרית" נחשבות לערך עליון. לכל פילוסופיה, רעיון ואמונה יש ערך שווה והם ראויים לכבוד זהה. אלה שמעדיפים אמונה אחת על פני אחרת, או גרוע מכך, יוצאים בהצהרות על ידיעה אבסולוטית של האמת לאמיתה נתפסים כצרי מוח, לא נאורים ואפילו דוגמטים.

דתות שונות מצהירות על בלעדיות, ומן הסתם רלטיביזם אינו יכול להתפשר על ניגודים ברורים. לדוגמה, כתבי הקודש מכריזים נחרצות ש"נגזר על בני אדם למות פעם אחת ואחרי כן המשפט" (אל העברים ט' 27), ואילו דתות המזרח מלמדות על גלגול נשמות. אז אנחנו מתים פעם אחת או מספר פעמים? לא ייתכן ששתי ההנחות נכונות גם יחד. רלטיביזם בעקרון מגדיר מחדש את האמת במטרה ליצור עולם פרדוקסלי שבו ניגודים רבים של "אמת" יכולים להתקיים בד בבד.

ישוע אמר, "אני הדרך והאמת והחיים. אין איש בא אל האב אלא דרכי" (יוחנן י"ד 6). המאמין מקבל את "האמת" לא רק כרעיון, אלא כאישיות. ההכרה באמת מפרידה בין המאמין למה שמכונה "ראש-פתוח" של ימינו.

המאמין מודה בפומבי שישוע קם מן המתים (אל הרומים י' 10-9). אם הוא באמת מאמין בתחייה, איך הוא יכול להיות עם "ראש פתוח" לטענה של מי שגורס שישוע מעולם לא קם לתחייה? הכתחשות לנאמר בברור בדבר אלוהים כמוה כבגידה באלוהים.

שים לב שבדוגמאות שהבאנו לעיל צטטנו כמה מעקרונות היסוד של אמונתנו. ישנם עקרונות (כמו למשל שאלת תחייתו של ישוע) שאינם פתוחים לדיון. מאידך, ישנם עקרונות שאפשר להעמיד לדיון, כמו למשל השאלה מי כתב את האיגרת אל העברים? מה היה "הקוץ בבשר" של שאול? מהו מספר המלאכים שיכולים לעמוד על קוף המחט? וכדומה. עלינו להימנע מלהסתבך בויכוחים על דברים בעלי חשיבות משנית ותו לא (השנייה לטימותיאוס ב' 23; טיטוס ג' 9).

גם כשנושא הדיון הוא דוקטרינות חשובות, כמאמינים עלינו להפגין איפוק וכבוד. זה דבר אחד לא להסכים עם עמדה כלשהי; אך זה דבר אחר לגמרי להמעיט בערכו של אדם בגלל דעותיו. עלינו להחזיק באמת בשעה שאנחנו מפגינים חסד ורחמים לאלה שמפקפקים באמת. כמו ישוע, עלינו להיות מלאים בחסד ובאמת (יוחנן א' 14).

שמעון כיפא סיפק בידינו תיאור נפלא לאיזון הולם בין תשובה לענווה: "את האדון המשיח הקדישו בלבבכם, ותמיד היו מוכנים להשיב בענווה ויראה לכל מי שמבקש מכם דין וחשבון בדבר התקווה שבליבכם" (הראשונה לפטרוס ג' 15).

English
חזור לעמוד הבית בעברית
כמשיחיים, אנחנו צריכים לגלות סובלנות כלפי אמונות אחרות?

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים