settings icon
share icon
שאלה

מהי הדרך המוצלחת ביותר ללימוד הכתובים?

תשובה


קביעת משמעות הנאמר בפסוק זה או אחר היא אחת מהמשימות החשובות ביותר שיש למאמין בחייו. אלוהים לא מורה לנו רק לקרוא את הכתובים; אנחנו צריכים גם ללמוד אותם, ולהחיל את הנאמר בהם על חיינו בהתאם. לימוד הכתובים הוא עבודה קשה. סריקה חפוזה של הכתובים עלולה לעתים להוביל להסקת למסקנות מוטעות אודות כוונותיו של אלוהים. לכן, חשוב מאוד להבין מספר עקרונות שיסייעו בידנו לקבוע מהו הפירוש הנכון של הנאמר בכתובים.

1. התפלל ובקש מרוח הקודש לתת לך הבנה והבחנה. בבשורת יוחנן ט"ז 13 נאמר, “רוח האמת, כשיבוא ידריך אתכם אל כל האמת, כי לא ידבר מעצמו, אלא את אשר הוא שומע ידבר ואת הבאות יודיע לכם". ישוע מדבר בפרק זה על רוח הקודש ואומר שכשיבוא (בחג השבועות, מעשי השליחים ב'), הוא ידריך אותם אל האמת. ממש כמו שרוח הקודש הדריך את השליחים בעת כתיבתם את הברית החדשה, הוא מדריך גם אותנו להבנה נכונה של הכתובים. זכור, כתבי הקודש הם דבר אלוהים, ואנחנו צריכים לשאול אותו למה הוא מתכוון. אם אתה מאמין, מחבר הכתובים, רוח הקודש, שוכן בקרבך. הוא רוצה שתבין את מה שהוא כתב.

2. אל תוציא פסוקים מהקשרם בהנחה שמשמעות הפסוק אינה קשורה לפסוקים המקיפים אותו. עליך לקרוא תמיד את סביבת הפסוק או הפרק העומדים לנגד עיניך ולהכיר את מטרת הספר. למרות שהכתובים מקורם מאלוהים (השנייה לטימותיאוס ג' 16; השנייה לפטרוס א' 21), אלוהים השתמש בבני אדם כדי להעלות אותם על הכתב. אנשים אלה ראו לנגד עיניהם נושא מסויים או נושאים כלשהם שהניעו אותם לכתוב את שכתבו. קרא אודות הרקע לספר אותו אתה לומד, ברר מי כתב את הספר, למי הוא נכתב, מתי נכתב ומדוע. לאחר מכן קרא את הפרקים או הפסוקים המקיפים את הקטע שאתה מבקש ללמוד כדי שתצטייר לנגד עיניך תמונה ברורה יותר של הרקע לנושא אודותיו כתב המחבר האנושי. בנוסף לכך, הנח לקטע לדבר בעד עצמו. לעתים קרובות יש לנו נטייה לפרש את הנאמר בכתובים כך שהפרוש יוביל למה שאנחנו חפצים למצוא בפסוק הנתון.

3. אל תנסה ללמוד את הכתובים בעצמאות מוחלטת. חשיבה שאין לך מה ללמוד מדבריהם של מלומדים שהשקיעו את חייהם בלימוד הכתובים היא מתנשאת ואווילית. ישנם אנשים, שבטעות פונים אל הכתובים במחשבה שביכולתם להסתמך אך ורק על התובנות שתגלה להם עצמם רוח הקודש בכדי לגלות את האמת הנסתרת בכתובים. ישוע, כשנתן את כתבי הקודש, העניק גם מתנות רוחניות לאנשים יחידים כמו גם לגוף המשיח ככלל. אחת מהמתנות האלה היא מתנת הלימוד (אל האפסים ד' 12-11; הראשונה אל הקורינתים י"ב 28). מורים אלה הוסמכו על ידי האדון במטרה לעזור לנו להבין בצורה נאותה את הכתובים ולציית לנאמר בהם. תמיד חשוב ללמוד את הכתובים עם מאמינים אחרים, שיחדיו יכולים לסייע זה לזה להבין וליישם את האמת של דבר אלוהים.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מהי הדרך המוצלחת ביותר ללימוד הכתובים?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries