settings icon
share icon
שאלה

?מהי התפתחות רוחנית

תשובה


גדילה רוחנית היא תהליך שמטרתו להפוך אותנו להיות דומים יותר ויותר לישוע המשיח. ברגע בו אנחנו שמים מבטחנו בישוע, רוח הקודש מתחיל בקרבנו תהליך שהופך אותנו דומים יותר ויותר לישוע מדי יום ביומו, ומתאים את דמותנו לדמותו. את התיאור המוצלח ביותר לגדילה רוחנית אנחנו מוצאים בשנייה לפטרוס א' 8-3: "הן גבורתו האלוהית נתנה לנו את כל צרכינו לחיים ולחסידות, על ידי ידיעתנו את הקורא אותנו אל כבודו והודו. בדרך זאת נתן לנו הבטחות גדולות מאד ויקרות, למען תהיו שותפים על ידן בטבע האלוהי בהמלטכם מהכליון השורר בעולם בשל התאווה. משום כך שקדו בכל מאודכם להוסיף על אמונתכם את המעלה המוסרית, ועל המעלה המוסרית את הדעת, ועל הדעת את כיבוש היצר, ועל כיבוש היצר את הסבלנות, ועל הסבלנות את החסידות, ועל החסידות את האחווה, ועל האחווה את האהבה; שהרי אם אלה יהיו בכם וירבו, לא יניח לכם להיות בטלים ובלתי פוריים במה שנוגע לידיעת אדוננו ישוע המשיח".

באגרת אל הגלטים ה' נמצאות שתי רשימות. הראשונה מופיעה בפסוקים 21-19 ומתארת את "מעשי הבשר" - דברים שחיינו היו מזוהים איתם לפני ששמנו את בטחוננו בישוע המשיח לישועתנו. מעשי הבשר הם מעשים שאנחנו לא מתוודים או חוזרים עליהם בתשובה ומתגברים עליהם בעזרתו של אלוהים. ככל שאנחנו גדלים יותר ויותר מבחינה רוחנית, כך נעסוק פחות ופחות ב"מעשי הבשר". הרשימה השנייה מופיעה בפסוקים 23-22 ומונה את "פירות הרוח". פירות הרוח הם הפירות שמן הראוי שיזהו את חייו של המאמין בישוע המשיח. ככל שאנחנו גדלים יותר ויותר מבחינה רוחנית כך פירות הרוח הופכים ניכרים יותר ויותר בחיינו.

כשאדם נושע, הגדילה הרוחנית שלו יוצאת לדרכה. רוח הקודש שוכן בקרבנו (יוחנן י"ד 17-16). אנחנו בריאה חדשה במשיח (השנייה אל הקורינתים ה' 17). הטבע הישן שלנו מוחלף בטבע חדש (אל הרומים ו'-ז'). גדילה היא תהליך שנמשך לאורך כל ימי חיינו ובא לידי ביטוי כשאנחנו לומדים את דבר אלוהים, מיישמים אותו בחיינו (השנייה לטימותיאוס ג' 17-16), ומניחים לרוח הקודש להנחות את צעדינו (אל הגלטים ה' 26-16). אם ברצוננו לגדול מבחינה רוחנית, אנחנו יכולים להתפלל לעזרה מאלוהים ולבקש את חוכמתו והדרכתו אל התחומים בהם הוא רוצה שנגדל. אנחנו יכולים לבקש מאלוהים לעזור לנו להעצים את אמונתנו וידיעתנו אותו. אלוהים רוצה שנגדל ונפרח מבחינה רוחנית. הוא סיפק לנו את כל מה שאנחנו צריכים כדי שנוכל לחוות גדילה רוחנית. בעזרתו של רוח הקודש, אנחנו יכולים להתגבר על החטא ולהפוך דומים יותר ויותר למושיענו, האדון ישוע המשיח.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מהי גדילה רוחנית?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries