?האם קיים מושג של נפש תאומה? האם לאלוהים יש בן זוג מסוים שעליך להינשא לושאלה: האם קיים מושג של נפש תאומה? האם לאלוהים יש בן זוג מסוים שעליך להינשא לו?

תשובה:
כתבי הקודש אינם מציינים שיש בן זוג מסוים שנבחר עבור כל אדם. זה בלתי אפשרי עבורנו להבין בשלמות את דרכי אלוהים. אנו יודעים שהוא מכיר אותנו עוד לפני שנולדנו. "בטרם אצורך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגויים נתתיך" (ירמיהו 1:5). אלוהים יודע איזה בחירות נעשה בחיינו, הוא יודע אם אנחנו נפנה אליו או לא (אל הרומיים 29-30: 8). הוא יודע את מספר השערות שעל ראשנו (מתי 10:30). אם נקדיש את עצמנו לאלוהים ונבקש את הדרכתו, הוא מבטיח להדריך אותנו. "בטח אל ה' בכל לבך ואל בינתך אל תשען: בכל דרכיך דעהו הוא יישר אורחותיך" (משלי 5-6: 3).

לעיתים קרובות בני האדם בוחרים במשהו נגד רצונו של אלוהים – בין אם הם מאמינים או לא מאמינים. לפיכך, השאלה היא אם אלוהים תכנן עבורנו להיות עם אדם אחד ואנו מחמיצים את ההזדמנות, אז כל התוכנית של חיינו תיהרס? כתבי הקודש מציינים שאפילו תוכניתו "הטיפשית" ביותר של אלוהים הינה חכמה יותר מהתוכנית החכמה ביותר שבן אדם יכול להציע (הראשונה לקורינתיים 1:25), וזה אומר שאין אפשרות לגנוז את תכניותיו של אלוהים. כאשר אנו מחליטים לבחור ללכת אחרי אלוהים, אני מאמין שהוא ישים בדרכינו את האנשים הנכונים ואת המצבים הנכונים אשר יעצבו אותנו להיות האנשים שהוא רוצה שנהיה. גם כאשר מאמין נישא ללא מאמין, יש לאלוהים את הכוח לעשות ניסים ולשנות את חייו של אותו בן זוג. אנחנו כבני אנוש מכניסים את עצמנו לעיתים למצבים מסובכים, אולם אלוהים בחוכמתו האינסופית ובחסדו יכול להוציא אותנו מהסיבוך אם נלך אחריו.

למרות שבימינו כמעט כל אחד מתחתן, אין זה רצונו של אלוהים עבור כל אחד להינשא. שאול אמר, "כי מי יתן והיה כל אדם כמוני אך יש לכל איש מתנתו מאת האלוהים זה בכוה וזה בכוה" (הראשונה אל הקורינתיים 7:7). אף אחת מהבחירות הללו אינה טובה מהאחרת. ברור שאין זו תוכניתו של אלוהים עבור כל אחד להיות רווק, אחרת זה היה אומר שאוכלוסיית העולם הייתה נכחדת, אולם אין זו גם תוכניתו של אלוהים עבור כל אחד להינשא כיוון שיש אנשים שמצליחים טוב יותר לבדם. כולנו עובדים את אלוהים בדרכים שונות. בכל דרך, אלוהים רוצה להיות המרכז של חיינו. אם אנו מבקשים את הכוונתו הוא ידריך אותנו לדרך שהוא רוצה שנלך בה ויברך את חיינו לעשות את עבודתו.חזור לעמוד הבית בעבריתהאם קיים מושג של נפש תאומה? האם לאלוהים יש בן זוג מסוים שעליך להינשא לו?