settings icon
share icon
שאלה

?האם קיים מושג של נפש תאומה? האם לאלוהים יש בן זוג מסוים שעליך להינשא לו

תשובה


כתבי הקודש אינם מציינים שלכל אדם יש בן או בת זוג מסויימים שנבחרו עבורם מקדם ימי עולם. אנחנו לא מסוגלים להבין את דרכי אלוהים מלפני ומלפנים. אנחנו יודעים שהוא הכיר אותנו עוד טרם נולדנו. "בטרם אצורך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך; נביא לגויים נתתיך" (ירמיהו א' 5). אלוהים יודע אילו בחירות נבחר בחיינו, הוא יודע אם נפנה אליו או לא (אל הרומים ח' 30-29). הוא יודע מה מספר השערות שעל ראשנו (מתי י' 30). אם נקדיש את עצמנו לאלוהים ונבקש את הדרכתו, הוא מבטיח לכוון את דרכינו. "בטח אל ה' בכל לבך ואל בינתך אל תשען; בכל דרכיך דעהו הוא יישר אורחותיך" (משלי ג' 6-5).

פעמים רבות בני האדם בוחרים במשהו שעומד בניגוד לרצונו של אלוהים – בין אם הם מאמינים או לא. השאלה, אם כן, היא, אם אלוהים תכנן שנהיה עם אדם ספציפי ואנחנו החמצנו את ההזדמנות לכך, אז כל תוכניותיו של אלוהים לחיינו יתמוססו ויפוגו? כתבי הקודש מציינים שאפילו התוכנית "המטופשת" ביותר של אלוהים חכמה יותר מהתוכנית החכמה ביותר שבן אדם יכול להעלות על דעתו (הראשונה לקורינתים א' 25). המסקנה המתבקשת, אם כן, היא שאי אפשר לגנוז את תכניותיו של אלוהים. כשאנחנו בוחרים ללכת בדרכי אלוהים, אני מאמין שהוא ישים בדרכינו את האנשים הנכונים ואת המצבים הנכונים שיעצבו אותנו להיות האנשים שהוא רוצה שנהיה. גם כשמאמין נישא ללא מאמינה (או להפך), לאלוהים עדיין יש את הכוח לחולל ניסים ולשנות את חייו של אותו בן זוג. אנחנו כבני אנוש מכניסים את עצמנו לעיתים למצבים מסובכים, אבל אלוהים בחוכמתו האינסופית ובחסדו יכול להוציא אותנו מהתסבוכת, אם רק נלך בעקבותיו.

למרות שבימינו כמעט כל אחד מתחתן, הרי שזה לא רצונו של אלוהים שכולם ינשאו. שאול אמר, "מי ייתן וכל האנשים יהיו כמוני, אלא שלכל אחד מתנתו שלו מאת האלוהים, זה בכה וזה בכה" (הראשונה אל הקורינתים ז' 7). אף אחת משתי הבחירות האלה אינה טובה מהאחרת. ברור שאין זו תוכניתו של אלוהים שכולם יהיו רווקים, אחרת אוכלוסיית העולם הייתה נכחדת, אבל זה גם לא אומר שתוכניתו היא שכולם ינשאו, שכן יש אנשים שמסתדרים טוב יותר לבד. כולנו עובדים את אלוהים בדרכים שונות. תהא דרכנו אשר תהא, אלוהים רוצה להיות המרכז של חיינו. אם נבקש את הכוונתו הוא ידריך אותנו לדרך בה הוא רוצה שנלך ויברך את חיינו כך שנוכל לעשות את עבודתו.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

נפש תאומה – יש כזה דבר? לאלוהים יש בן או בת זוג מסוימים עבורך?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries