מי היו בני האלוהים ובנות האדם המתוארים בבראשית ו' 4-1?


שאלה: מי היו בני האלוהים ובנות האדם המתוארים בבראשית ו' 4-1?

תשובה:
בבראשית ו' 4-1 אנחנו קוראים: "ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה ובנות יולדו להם. ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ויאמר ה': 'לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם הוא בשר, והיו ימיו מאה ועשרים שנה'. הנפילים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם, המה הגיבורים אשר מעולם אנשי שם". קיימות מספר השקפות באשר לזהותם של אותם בני אלוהים ובנוגע לשאלה מדוע הילדים שנולדו להם מבנות האדם היו ענקים (משמעות המילה נפילים).

שלוש ההשקפות העיקריות על זהותם של "בני האלוהים" הן כלהלן: 1) הם היו מלאכים שסרחו והוגלו מגן עדן. 2) הם היו שליטים אנושיים בעלי כוח ועוצמה רבים. או 3) הם היו צאצאיו של שת שהיה איש אלוהים והתחתנו עם צאצאיו של קיין המרושע.

בבואנו לדון בשאלה זו חשוב לקחת בחשבון את הנקודות הבאות: 1) ברוב המופעים של הביטוי "בני אלוהים" בתנ"ך נהוג לפרש את משמעותו כמלאכים (איוב א' 6; ב' 1; ל"ח 7). אחת הבעיות עם פרוש זה היא שבבשורת מתי כ"ב 30 נאמר מפורשות שהמלאכים אינם נישאים. הכתובים אינם מספקים לנו סיבה כלשהי להאמין שלמלאכים יש זהות מינית כלשהי, או שהם יכולים להתרבות.

נקודת התורפה בפרושים 2 ו-3 היא שכשגבר (בן אנוש) נושא אישה אין כל סיבה שתוביל לכך שצאצאיהם יהיו "נפילים" או "גיבורים אשר מעולם אנשי שם". מעבר לכך, מדוע אלוהים החליט להביא מבול על הארץ (בראשית ו' 7-5) בהתחשב בכך שהוא מעולם לא אסר על כך שבני אדם גיבורים או צאצאיו של שת ישאו נשים אנושיות או את צאצאיו של קיין. המשפט המתואר בבראשית ו' 7-5 הוא תוצאה ישירה של המאורעות המתוארים בבראשית ו' 4-1. רק התועבה של נישואים מעוותים בין מלאכים שסרחו לבין נשים אנושיות מצדיקה כנראה משפט קשה שכזה.

באופן אישי אני מאמין שהשקפה ה-1 היא הפרוש ההולם ביותר לשאלה הנדונה. כן, אכן יש ניגוד בטענה שמלאכים הם חסרי מין שאינם נישאים ומאידך לומר "שבני אלוהים" היו מלאכים סוררים שלקחו לעצמם נשים מבנות אדם. עם זאת, למרות שהמלאכים הינם ישות רוחנית (אל העברים א' 14), הם יכולים להופיע גם בדמות אנושית, בצורה פיזית (מרקוס ט"ז 5). אנשי סדום ועמורה רצו לקיים יחסי מין עם שני המלאכים שהיו עם לוט (בראשית י"ט 5-1). בהחלט סביר לטעון שמלאכים יכולים ללבוש צורה אנושית, אפילו עד כדי כך שהם יכולים לקיים יחסי מין אנושיים – ואפילו להתרבות. מדוע, אם כן, מלאכים שסרחו לא עושים זאת לעיתים קרובות יותר? נראה שאלוהים כלא את המלאכים שחוללו את החטא הנורא הזה, בכדי שמלאכים סוררים אחרים לא יפעלו בצורה דומה (כמתואר באיגרת יהודה 6). חז"ל ומחברי הספרים החיצוניים היו גם הם מאוחדים בהשקפתם ש"בני האלוהים" בבראשית ו' 4-1 אינם אלא מלאכים שסרחו. אין אפשרות להכריע חד משמעית במי מדובר בפסוקים אלה, אך לדעה זו אודות זהותם של "בני האלוהים" בפסוקים האמורים בהחלט יש בסיס והקשר דקדוקי והיסטורי.

English
חזור לעמוד הבית בעברית
מי היו בני האלוהים ובנות האדם המתוארים בבראשית ו' 4-1?

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים