settings icon
share icon
שאלה

?מה זאת אומרת שישוע היה בן האדם

תשובה


המונח "בן האדם" מופיע בברית החדשה 88 פעמים תוך התייחסות לישוע. אחת המשמעויות הבסיסיות של הביטוי "בן האדם" היא אזכור לנבואת דניאל (ז' 14-13), "רואה הייתי בחזיונות הלילה, והנה עם ענני השמים היה בא כבן אדם, ועד עתיק הימים הגיע, ולפניו הקריבוהו. ולו ניתן שלטון ויקר ומלכות, וכל העמים והאומות והלשונות אותו יעבודו. שלטונו שלטון עולם אשר לא יעבור, ומלכותו אשר לא תשחת".

התיאור "בן האדם" היה תואר משיחי. ישוע הוא זה לו ניתנו שלטון ויקר ומלכות. כשישוע השתמש בביטוי הוא למעשה החיל את דברי הנבואה אודות "בן האדם" על עצמו. היהודים בימיו של ישוע הכירו את הביטוי על בוריו וידעו בדיוק למי הכוונה. ישוע למעשה הכריז על עצמו כמשיח בכל פעם שהשתמש בביטוי "בן האדם".

משמעות נוספת של המונח "בן האדם" היא שישוע באמת ובתמים היה אנושי לכל דבר. אלוהים כינה את הנביא יחזקאל "בן אדם" 93 פעמים. אלוהים פשוט אמר שיחזקאל הוא אנושי. בן האדם הוא אדם. ישוע היה אלוהים במלוא מובן המילה (יוחנן א' 1), אבל הוא היה גם בן אדם, אנושי לחלוטין (יוחנן א' 14). בראשונה ליוחנן ד' 12 נאמר, "בזה תכירו את רוח אלוהים: כל רוח המודה כי ישוע המשיח בא בלבוש בשר, מאלוהים היא". כן, ישוע היה בן אלוהים – הוא אלוהים במהותו, במלוא מובן המילה. כן, ישוע היה גם בן אדם – הוא היה אנושי במהותו במלוא מובן המילה. לסיכום, הביטוי "בן האדם" מצביע על כך שישוע הוא המשיח ושהוא באמת ובתמים בן אדם, אנושי, במלוא מובן המילה.

English


חזור לעמוד הבית בעברית

מה זאת אומרת שישוע היה בן האדם?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries